Původ zrádných slov mezi španělštinou a italštinou

Title Alternative:Origin of the false friends between Spanish and Italian
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá jevem tzv. zrádných slov nebo falešných přátel mezi španělským a italským jazykem. V teoretické části, která se skládá ze tří bodů, se nejdříve popisuje vývoj obou jazyků, následně se vysvětlují pojmy spojené s jazykovou interferencí a také se představují různé definice a typy zrádných slov. V praktické části se analyzují zrádná slova mezi španělštinou a italštinou nalezená v knize Nuovo Progetto Italiano 1. Cílem této práce je vystihnout zvláštnosti zrádných slov mezi těmito dvěma jazyky a hlavně vysvětlit původ jejich vzniku.
The bachelor thesis focuses on the false friends between Spanish and Italian. The theoretical part, which consists of three sections, contains the description of the evolution of both the languages, the explanations of the terms connected with the language interference, and afterwards several definitions and different types of false friends are presented. The second part of the thesis analyses the false friends between Spanish and Italian found in the book Nuovo Progetto Italiano 1. The aim of the thesis is to describe the characteristics of the false friends between these two languages and also to explain their origin.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN