Differences in the activation of selected muscles during skiing with one and two stabilizers in handicapped skiers of the group LW2

Title Alternative:Różnice w aktywacji wybranych mięśni u narciarzy z jednostronną amputancją nad kolanem przy jeździe na nartach
dc.contributor.authorMatošková, Petra
dc.contributor.authorSüss, Vladimír
dc.contributor.authorKračmar, Bronislav
dc.contributor.authorBílý, Milan
dc.date.accessioned2017-11-03
dc.date.available2017-11-03
dc.date.issued2011
dc.description.abstractV příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy specifické lokomoce lyžování – lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací (skupina LW2). Sledování kineziologického obsahu pohybu vybraných svalů se uskutečnilo formou srovnávací analýzy pomocí kvalitativního rozboru videozáznamu a na základě kvantitativního porovnání intenzity elektrického potenciálu vybraných svalů. Sledovaný soubor tvořili tři lyžaři, z toho dva muži a jedna žena, ve věku 22 – 30 let. V době výzkumu se pouze uvedení lyžaři zúčastňovali závodů ve sjezdovém lyžování tělesně postižených v ČR v kategorii LW2. Výsledky ukazují na rozdílnou aktivaci vybraných svalů při jízdě s jedním a se dvěma stabilizátory. Vyšší aktivita sledovaných svalů byla zjištěna při jízdě s využitím jednoho stabilizátoru.cs
dc.description.abstractArtykuł dotyczy porównania studia przypadków nawiązujacego do analizy specyficznego ruchu u narciarzy z jednostronną amputacją nad kolanem (grupa LW2). Obserwacja kineziologicznego zakresu ruchu wybranych mięśni prowadzona była w formie analizy porównawczej przy pomocy analizy jakościowej zapisów wideo oraz na podstawie ilościowego porównania natężenia potencjału elektrycznego wybranych mięśni. Badaniem objęto trzech narciarzy, dwóch mężczyzn i jedną kobietę, w wieku 22-30 lat. W czasie badań osoby te uczestniczyły w zawodach w narciarstwie zjazdowym osób niepełnosprawnych w Czechach w kategorii LW2. Wyniki wskazują na zróżnicowaną pracę wybranych mięśni przy jeździe z jednym i z dwoma stabilizatorami. Większą ak ywność badanych mięśni stwierdzono przy jeździe z wykorzystaniem jednego stabilizatora.pl
dc.description.abstractIn this paper we deal with individual case studies comparing the analysis of specific skills - skiing with unilateral above-knee amputation (group LW2). Monitoring of kinesiology content of selected muscle movement took place through a comparative analysis with qualitative analysis of video clip and the quantitative comparison of the electric potential of the selected muscles. The group consisted of three skiers, two men and one woman aged 22- 30 years. In the time of the research skiers participated in competitions in downhill skiing disabled in the Czech Republic in category LW2. The results show a different activation of selected muscles in conjunction with one and two stabilizers. Greater muscle activity was found in conjunction with the use of one stabilizer.en
dc.description.abstractIn diesem Beitrag befassen wir uns mit dem Vergleich einzelner Fallstudien in Bezug auf die Analyse von spezifischer Lokomotion beim Skifahren, im Einzelnen bei Skifahrern mit Oberschenkelamputation (Gruppe LW 2). Die Beobachtung der Kinesiologie der Bewegung bei ausgewählten Muskeln wurde in Form einer Vergleichsanalyse mit Hilfe einer qualitativen Analyse des Videos und aufgrund des quantitativen Vergleichs der Intensität des elektrischen Potentials bei ausgewählten Muskeln durchgeführt. Die untersuchte Gruppe bestand aus drei Skifahrern, zwei Männer und einer Frau im Alter 22 – 30 Jahre. Zur Zeit unserer Untersuchung haben diese drei Skifahrer an den Wettbewerben im alpinen Skilauf der Behinderten – Gruppe LW 2 – in der Tschechischen Republik teilgenommen. Die Ergebnisse zeigten eine unterschiedliche Aktivierung ausgewählter Muskeln bei der Fahrt mit einem Stabilisator bzw. mit zwei Stabilisatoren. Höhere Aktivität bei den beobachteten Muskeln wurde bei der Fahrt mit einem Stabilisator festgestellt.de
dc.formattextcs
dc.format.extent10 stran
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2011_2_19
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/21182
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonDYLEVSKÝ, I., DRUGA, R. & MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Praha : Grada Publishing, 2000.
dc.relation.isbasedonKONRAD P. The ABC of EMG a Practical Introduction to Kinesiological Electromyography [cit. 2009-07-25] Retrieved from www:
dc.relation.isbasedonMACHAČ, J. Komparace EMG aktivity vybraných svalů při chůzi a lyžování skupiny LW2. Diplomová práce. Praha : UK FTVS, 2009
dc.relation.isbasedonMATOŠKOVÁ, P. Deskripce specifické lokomoce lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací. Disertační práce. Praha : UK FTVS, 2006
dc.relation.isbasedonMATOŠKOVÁ, P., SÜSS, V. & ZAHÁLKA, F. Pohyb lyžaře s jednostrannou nadkolenní amputací (LW2) v průběhu oblouku. Česká kinantropologie, 2006, no. 1, p. 125–135,
dc.relation.isbasedonMATOŠKOVÁ, P., SÜSS, V. & ZAHÁLKA, F. The movement of a skier with one above-the-knee leg amputation in the course of a turn. Acta Universitatis Carolinae Kinantropologika, 2008, vol 45, no. 2, s. 81 – 92,
dc.relation.isbasedonMATOŠKOVÁ, P., SÜSS, V. & KRAČMAR, B. Comparison of the muscle activity during the run with one or both stabilizers in handicapped skiers of the group LW2 Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 2010, vol. 46, no. 1, p.105-122,
dc.relation.isbasedonRODOVÁ D., MAYER M. & JANURA M. Současné možnosti využití povrchové elektromyografie. Rehabil. Fyz. Lék. 2001, no. 4, p. 173-177
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.subjectskiingen
dc.subjecthandicapen
dc.subjectEMGen
dc.subjectstabilizersen
dc.subjectLW2en
dc.titleDifferences in the activation of selected muscles during skiing with one and two stabilizers in handicapped skiers of the group LW2en
dc.title.alternativeRóżnice w aktywacji wybranych mięśni u narciarzy z jednostronną amputancją nad kolanem przy jeździe na nartachpl
dc.title.alternativeRozdíly v aktivaci vybraných svalů u lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací při jízdě na lyžíchcs
dc.title.alternativeUnterschiede bei der Aktivierung ausgewählter Muskeln von Skifahrern mit Oberschenkelamputationde
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage159
local.citation.spage150
local.fulltextyesen
local.relation.issue2
local.relation.volume17
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2011_2_19.pdf
Size:
331.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Článek