Differences in the activation of selected muscles during skiing with one and two stabilizers in handicapped skiers of the group LW2

Title Alternative:Różnice w aktywacji wybranych mięśni u narciarzy z jednostronną amputancją nad kolanem przy jeździe na nartach
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy specifické lokomoce lyžování – lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací (skupina LW2). Sledování kineziologického obsahu pohybu vybraných svalů se uskutečnilo formou srovnávací analýzy pomocí kvalitativního rozboru videozáznamu a na základě kvantitativního porovnání intenzity elektrického potenciálu vybraných svalů. Sledovaný soubor tvořili tři lyžaři, z toho dva muži a jedna žena, ve věku 22 – 30 let. V době výzkumu se pouze uvedení lyžaři zúčastňovali závodů ve sjezdovém lyžování tělesně postižených v ČR v kategorii LW2. Výsledky ukazují na rozdílnou aktivaci vybraných svalů při jízdě s jedním a se dvěma stabilizátory. Vyšší aktivita sledovaných svalů byla zjištěna při jízdě s využitím jednoho stabilizátoru.
Artykuł dotyczy porównania studia przypadków nawiązujacego do analizy specyficznego ruchu u narciarzy z jednostronną amputacją nad kolanem (grupa LW2). Obserwacja kineziologicznego zakresu ruchu wybranych mięśni prowadzona była w formie analizy porównawczej przy pomocy analizy jakościowej zapisów wideo oraz na podstawie ilościowego porównania natężenia potencjału elektrycznego wybranych mięśni. Badaniem objęto trzech narciarzy, dwóch mężczyzn i jedną kobietę, w wieku 22-30 lat. W czasie badań osoby te uczestniczyły w zawodach w narciarstwie zjazdowym osób niepełnosprawnych w Czechach w kategorii LW2. Wyniki wskazują na zróżnicowaną pracę wybranych mięśni przy jeździe z jednym i z dwoma stabilizatorami. Większą ak ywność badanych mięśni stwierdzono przy jeździe z wykorzystaniem jednego stabilizatora.
In this paper we deal with individual case studies comparing the analysis of specific skills - skiing with unilateral above-knee amputation (group LW2). Monitoring of kinesiology content of selected muscle movement took place through a comparative analysis with qualitative analysis of video clip and the quantitative comparison of the electric potential of the selected muscles. The group consisted of three skiers, two men and one woman aged 22- 30 years. In the time of the research skiers participated in competitions in downhill skiing disabled in the Czech Republic in category LW2. The results show a different activation of selected muscles in conjunction with one and two stabilizers. Greater muscle activity was found in conjunction with the use of one stabilizer.
In diesem Beitrag befassen wir uns mit dem Vergleich einzelner Fallstudien in Bezug auf die Analyse von spezifischer Lokomotion beim Skifahren, im Einzelnen bei Skifahrern mit Oberschenkelamputation (Gruppe LW 2). Die Beobachtung der Kinesiologie der Bewegung bei ausgewählten Muskeln wurde in Form einer Vergleichsanalyse mit Hilfe einer qualitativen Analyse des Videos und aufgrund des quantitativen Vergleichs der Intensität des elektrischen Potentials bei ausgewählten Muskeln durchgeführt. Die untersuchte Gruppe bestand aus drei Skifahrern, zwei Männer und einer Frau im Alter 22 – 30 Jahre. Zur Zeit unserer Untersuchung haben diese drei Skifahrer an den Wettbewerben im alpinen Skilauf der Behinderten – Gruppe LW 2 – in der Tschechischen Republik teilgenommen. Die Ergebnisse zeigten eine unterschiedliche Aktivierung ausgewählter Muskeln bei der Fahrt mit einem Stabilisator bzw. mit zwei Stabilisatoren. Höhere Aktivität bei den beobachteten Muskeln wurde bei der Fahrt mit einem Stabilisator festgestellt.
Description
Subject(s)
skiing, handicap, EMG, stabilizers, LW2
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN