Ideální Dačice

Title Alternative:Ideální Dačice - bydlení ve městě
Abstract
Každé město by mělo mít svůj ideální plán, plán krásný a smělý. Metu na kterou by mohlo dosáhnout a za kterou se už skrývá město jiné, snad lepší, snad silnější. Čeká mě hledání úhelných kamenů místa a pro tento úkol jsem si vybral Dačice, své rodiště.Zadání ve smyslu prof. Emila Přikryla z roku 2005.Ideální plán je ovšem donkichotský, riskantní, bláznivý. Zvláště pak IDEÁLNÍ PLÁN města rodného. Kdo jiný, když ne Já, kdy jindy, když ne Teď. Vlastně poslední šance. Jakoby by se boj o město přesunul na jeho hranici. Na samotný střed se trochu pozapomnělo. Centra jsou vnímána jako hotové struktury, ale město je organismus a ten bez zdravého srdce nemůže správně fungovat. Plán města by měl být neustále zkoušen a promýšlen, i když je dnes limitován četnými faktory. Z těchto myšlenek pak vychází má diplomová práce. Mé rodné město Dačice (cca 7000 obyvatel), vzniklo jako trhová osada nad pravým břehem Moravské Dyje už ve 12. století. Kdysi důležité místo na křížovatce obchodních cest, téměř 100 let okresní město jihovýchodní Moravy postupně ztratilo své sebe-vědomí. Město po ekonomické a sociální stránce funguje vcelku dobře, klopýzá ovšem ve svém rozvoji. Roste do krajiny, místo, aby se zahušťovalo. Nafukuje se, řídne, rostou vzdálenosti a slábné odvěká hierarchie. Pro rozvoj Dačic je pro mě důležitý střed města, jeho historická stopa. A především pak jeho život - bydlení. Pokud má být město silné, musí v něm žít lidé a ti musí mít kde žít. Chci hledat a navrhovat místa pro život. Uhélné kameny bydlení.
Every town awaits for its own ideal plan, strong and beautiful. And ideal plan is about finding the right angle stones. In this case: angle stones of my birth place Dačice.Assignement in sense of prof. Emil Přikryl from 2005. The fight for town has moved to its edge. The centre itself has been forgotten and postponed. It is thought as finished, but a town is an organism, that is still changing and still evolving. And an organism cannot work properly without healthy heart. These are the main thesis, influencing my diploma work. My birth town Dačice (7000 inhabitants), started as market village over the right bench of Moravská Dyje river early in the 12th century. Long ago the important place on the crossroad of market routes and former county town has lost its former confidence. Dačice works economically well, but stumble in its development. It grows and swallows surrounding landscape, instead of thicken itself. It inflates, becomes thinner, the distances grow and the former hierarchy weakens. There is the town center that is important for Dačice. And its life living most. If the town should be strong, there have to live happy and satisfied people. So the proper housing is needed. So I took the way of searching for that housing.
Description
Subject(s)
Dačice, bydlení, centrum, město, pavlačový dům, bytovka, dvojdům, řadovka, Dačice, housing, town centre, flat house, detached house, semi-detached house
Citation
ISSN
ISBN