Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Interaktivní kresba
  Kostruchová, Hana; Zippe Stanislav, doc. : 54696
  Má práce, je mobilní aplikací, ve které se odehrává příběh cesty. Telefon sloužící jako trekovací zařízení se stává nástrojem kresby, štětcem. Pohybem s ním můžeme vytvářet grafickou kresbu na jeho displeji. Ta je zaznamenávána v reálném čase a skládá se z kombinace grafických značek a barevných linií. Kresba v mobilním telefonu společně s pohybem po prostoru jsou v neopomenutelném dialogu.
 • Item
  Bunkra Obscura
  Kratochvíl, Martin; Loskot Richard, MgA. : 59465
  Diplomová práce se věnuje transformaci Československého opevnění z let 1936 až 1938, jakožto specifickému fenoménu v regionu bývalých Sudet. Snahou této diplomové práce je oživit vybrané pevnosti pomocí umělecké intervence a pokusit se nalézt nový významový rozměr těchto impozantních struktur.
 • Item
  Česká ambasáda v Etiopii
  Doležalová, Michaela; Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch : 54703
  Ambasáda je dosti specifickou stavbou, jejíž funkce nekončí reprezentací státu. Je i prostorem, kde žijí lidé - delegáti (jedni z nejvýznamnějších státních diplomatů), úředníci i místní síly. V uzavřeném prostoru se prolínají životy pracovní i osobní. Pozemek s ambasádou bude pro české pracovníky oázou v rušných ulicích metropole Etiopie.
 • Item
  KID´S FACTORY Laveno - Mombello, Itálie
  Hrníčková, Ema; Klokočka Jiří, doc. Ing. arch. akad. arch : 62564
  Účelem diplomové práce je transformace bývalé továrny na výrobu keramiky v malebné italské obci Laveno-Mombello. Ta se rozkládá na břehu jezera Maggiore, v těsné blízkosti švýcarských hranic a na úpatí Lombardských Alp. Areál továrny o rozloze 27 000m2 je příkladem impozantní italské industriální architektury a typickým železničním brownfieldem, čekajícím na nové využití. Smyslem proměny je navrátit tento areál do struktury města a vdechnout území nový život, který bude přínosem jak pro místní region, tak pro již rozvinutý turismus. Kid´s factory je inovativním kampusem dětství, kulturně vzdělávací institucí, která obsáhne všechny věkové kategorie s možnostmi sportovního i rekreačního využití.
 • Item
  Děčín 2070 - vize pro shrinking city
  Čunát, Matěj; Klokočka Jiří, doc. Ing. arch. akad. arch : 62564
  Pojem Shrinking Cities - smršťujících se měst - je jevem, který lze nalézt na různých místech světa. Po roce 1989 se s tímto fenoménem začala potýkat i Česká Republika, a to nejen v podobě smršťování měst, ale i celých regionů. Práce zkoumá město Děčín jako příklad smršťujícího se města a na jeho příkladu hledá způsoby urbanistického navrhování pro sídlo, které se nemůže spolehnout na budoucí růst.