Výchova demokratického občana na 1.stupni ZŠ

Title Alternative:Education for the democratic citizenship in the lower classes of the elementary schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In my thesis deal with the implementation of cross curriculum theme ?Educating the democratic citizen?, which is based on the General educational program. The thesis is divided into the theoretical part and into the practical part. The theoretical part described the General educational program. I deal with the cross curriculum theme the Education of the democratic citizen and the concepts associated with it. Further I describe the way of realization of the cross curriculum theme by the project education. In the practical part there are described the results of analysis of the School educational programs of schools in Liberec. Based on the results of research, I created the project "Our happy Earth", which was verified in two fourth years at Basic school Lesná in Liberec. The Process and the evaluation questionnaires, which were awarded to pupils are shown in the tables and graphs.
V mé diplomové práci se zabývám realizací průřezového tématu Výchova demokratického občana, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu. Na 19 základních školách v Liberci jsem provedla analýzu Školního vzdělávacího programu. Na základě výsledků výzkumu jsem vytvořila projekt ?Naše spokojená Země?, který byl ověřován ve dvou 4. ročnících na ZŠ Lesní v Liberci. Diplomová práce je rozdělena část teoretickou a praktickou. V teoretické části charakterizuji Rámcově vzdělávací program, hlouběji se zabývám průřezovým tématem ?Výchova demokratického občana? a pojmů, které s ním souvisejí. Dále je zde uveden způsob realizace průřezového tématu projektovou výukou. Praktická část vymezuje hlavní cíle a hypotézy práce. V dalších kapitolách je popsána analýza výzkumu ŠVP a na základě výsledků utvořen projekt, který byl následně oveřen v praxi. Průběh a vyhodnocení dotazníků, které byly zadány žákům jsou zobrazeny v tabulkách a grafech.
Description
katedra: KPV; rozsah: 83 s.
Subject(s)
general educational program, school educational programs, cross curriculum theme, educating the democratic citizen, democracy, state, project education, rámcově vzdělávací program, školní vzdělávací program, průřezové téma, výchova demokratického občana, demokracie, stát, projektové vyučování
Citation
ISSN
ISBN