Emocionální prožívání žáků na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:Emotional getting of younger pupils on the primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce pojednává o složitosti lidských emocích a převážně pak o emocích dětských. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje pojem emoce, charakteristiku emocí v jednotlivých vývojových obdobích u dětí. Zabývá se některými vybranými emocemi a stručně charakterizuje i emoční inteligenci. Dále se podrobněji zaměřuje na problematiku úzkosti a strachu u dětí. Seznamuje s hlavními příčinami vzniku nadměrné úzkosti a strachu, navrhuje možné a správné výchovné postupy při jejich předcházení, řešení a překonávání. K této teoretické části se pak vztahuje část praktická, která zkoumá prožívání úzkosti a strachu dětí ve vztahu ke škole, k rodině, ke kamarádům i k sobě samým. Výzkum probíhá ve 4. ročníku 1. stupně základní školy. Jsou zde uvedeny použité metody, vytvořené otázky a vše je uzavřeno hodnocením dosažených výsledků.
The diploma thesis is about the complexity of human emotions and especially regarding children´s emotions. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the emotion term, and the individual emotional characteristics in the development phases with children. It concerns some particular emotions and it briefly describes an emotional intelligence. Furthermore, it in detail focuses on problems children experience with anxiety and fear. It introduces the main causes of excessive anxiety and fear, and it proposes possible and correct educational processes for their prevention, surpassing and resolution. The theoretical part is related to the practical part, which observes the feelings of anxiety and fear with children in relation to school, family, friends and themselves. The research takes place in the fourth grade of an elementary school. There are methods used here and questions raised that are all are concluded by results obtained.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 disketa; rozsah: 79 s.
Subject(s)
emocionální prožívání, charakteristika vybraných emocí (radost, strach, hněv, úzkost a strach), projevy, příčiny vzniku úzkosti a strachu, pomoc a prevence, emotional feelings, characteristics of particular emotions (pleasure/joy, fear, anger, anxiety, demonstrations, anxiety and causes of fear, h elp and prevention
Citation
ISSN
ISBN