What influences the decision of consumers to purchase sustainable fashion?

Abstract
Bakalářská práce se zabývá spotřebitelským chováním v oblasti udržitelné módy. Předmětem zkoumání je vztah mezi rozhodnutím spotřebitele ke koupi udržitelného produktu v souvislosti s několika uvedenými faktory. Těmi faktory jsou ochota zaplatit vyšší cenu za udržitelný produkt, povědomí spotřebitelů o sociální i environmentální újmě způsobené módním průmyslem. Dále také přesvědčení spotřebitelů o důležitosti udržitelného chování firem a demografické faktory, kterými jsou pohlaví, věk a zaměstnání. Data byla sbírána pomocí online dotazníku, který byl distribuován přes sociální síť Facebook. Sesbíraná data byla následně vyhodnocena pomocí několika statistických metod (t-test, ANOVA a regresivní analýza). Vztah mezi věkem spotřebitele, ochotou zaplatit vyšší cenu za udržitelnou módu, povědomím o újmě na životním prostředí, přesvědčením spotřebitelů o důležitosti udržitelného chování firem a finálním rozhodnutím ke koupi udržitelné módy byl potvrzen. Oproti tomu vztah mezi věkem spotřebitele, zaměstnáním a povědomím o sociální újmě způsobené módním průmyslem byl zamítnut. Bakalářská práce je zakončena shrnutím s diskuzí a doporučením pro další výzkum.
The dissertation aims to study the relationship between consumers' willingness to pay premium money for sustainable fashion, consumers' awareness of environmental and social harm caused by the fashion industry and last the consumers' belief that to behave according to the ethical standards is a companies' obligation with the decision to purchase sustainable fashion. Moreover, the relationship between demographics factors and the decision to buy sustainable fashion is examined. In order to collect the data, an online questionnaire was chosen as a best suited method which was distributed through Facebook. Findings were analysed with the use of several statistical methods, particularly t-test, ANOVA, and regression analysis. The relationship between consumers' age, willingness to pay premium money, awareness of the environmental issues, and the belief that companies should behave ethically were confirmed. Although, the relationship between consumers' gender, employment status, and awareness of the ethical issues was rejected. The dissertation then concludes with discussion limitations and recommendations for future research.
Description
Subject(s)
udržitelnost, módní průmysl, spotřebitel, nákupní chování, sustainability, fashion industry, consumer, purchasing behaviour
Citation
ISSN
ISBN