Cesta náhradních dílů od výrobce k zákazníkovi

Title Alternative:Journey of spare parts from the manufacturer to the customer
Abstract
Cílem této diplomové práce je optimalizace procesu dodávek Škoda Originálních dílů a Škoda originálního příslušenství k zákazníkům na tuzemském trhu. Toto téma bylo zvoleno na základě zkušeností s dostupností jednotlivých náhradních dílů, a na základě negativních názorů na distribuci Škoda originálních dílů a Škoda originálního příslušenství ze strany servisních partnerů. Práce je strukturovaná do pěti částí, z nichž první dvě popisují vývoj firmy Škoda Auto a. s. a teoretické aspekty distribuce. Třetí část je zaměřena na analýzu aktuálního procesu distribuce Škoda originálních dílů a Škoda originálního příslušenství. Řešení problému s dodacími časy, které neodpovídají požadavkům servisních partnerů, bylo navrhnuto ve čtvrté části. Ekonomické hodnocení navrženého systému zahrnuje poslední část práce. Výsledkem této práce je návrh optimalizace systému dodávek náhradních dílů na tuzemském trhu zohledňující požadavky zákazníků.
Description
81 s., 7 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
business logistics, logistika (management)
Citation
ISSN
ISBN