Nástroje pro analýzu Big Data se zaměřením na malé a střední podniky

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na Big Data, především pak na data ze sociálních sítí a možnosti jejich zpracování malými a středními podniky. Cílem práce je představit nástroje pro zpracování Big Data a následně je podle vydefinovaných kritérií porovnat a zvolit ten nejvhodnější pro malé a střední podniky. Dalším cílem je pak provést analýzu dat ze sociálních sítí vybraným nástrojem. V rámci analýzy také představit způsoby jak data ze sociálních sítí získat.Součástí této práce je také obecná charakteristika Big Data a popsání způsobu zpracování těchto dat. Další důležitou částí je také představení jednotlivých technologií pro zpracování Big Data.
This thesis focuses on Big Data, especially data from social networks and how can small and medium enterprises process them. The main goal of this thesis is to introduce available Big Data tools, make a comparison based on predefined criteria and then to choose the most suitable tool for SME. Another goal is to analyze data from social networks on the chosen platform and as a part of the analysis to showcase ways how to get data from social networks. This thesis also defines the term Big Data and how are they processed. Then it introduces some technologies that are used to process Big Data.
Description
Subject(s)
analýza dat, Big Data, Facebook Graph API, sociální sítě, streamovaná data, Big Data, Data analysis, data stream, Facebook Graph API, social networks
Citation
ISSN
ISBN