Školy v přírodě očima učitelů

dc.contributorPicková Helena, Mgr. Ph.D. : 63434
dc.contributor.advisorHarazinová Radka, PhDr. Ph.D. : 54761
dc.contributor.authorPalová, Pavlína
dc.date.accessioned2019-06-11T16:00:26Z
dc.date.available2019-06-11T16:00:26Z
dc.date.committed2018-5-25
dc.date.defense2019-05-13
dc.date.submitted2017-5-1
dc.date.updated2019-5-13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce Školy v přírodě očima učitelů analyzuje, jakým způsobem učitelé interpretují svoji zkušenost se školou v přírodě a jaké očekávání a požadavky od absolvování školy v přírodě mají. V rámci teoretické části dochází k vymezení pojmu škola v přírodě, seznámení s legislativou dané problematiky a je zde také věnován prostor výchově zážitkem, která by měla být součástí škol v přírodě. Výzkumná část se zaměřuje na zmíněné cíle práce, analýzou dotazníkového šetření dochází k porovnání názorů učitelů různých skupin. Výsledné poznatky jsou porovnávány s osobní zkušeností autorky práce a jsou nastíněna možná doporučení pro zkvalitnění škol v přírodě.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis Residential Outdoor Schools from a teacher's perspective analyses teachers' interpretation of their own experiences with residential outdoor schools, then what are their expectations and requirements of taking part in those programs. The theoretical part is focused on defining residential outdoor schools, introducing legislature related to the topic. Subsequent chapters discuss experiential learning, which should be a significant part of any residential outdoor school. The research part concentrates on the mentioned goals, different opinions of teachers from various target groups are analyzed as the result of the questionnaire. Results are compared to author's own work experiences and a few recommendation for improvement are set.en
dc.description.mark
dc.format49s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 201900594
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152545
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonHANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L., 2009. Zážitkově pedagogické učení. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-802-4728-162.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonHENDL, J., 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. aktual. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-485-4.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonMAZAL, F., 2007. Hry a hraní pohledem ŠVP. Olomouc: Hanex. ISBN 978-80-85783-77-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonSTRAUSS, A., CORBINOVÁ, J., 1999. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice: Albert. ISBN 80-858-3460-X.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, M., 2000. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál. ISBN 80-7178-308-0.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonZOUHAROVÁ, K., 2012. Škola v přírodě hrou. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3998-4.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectškola v příroděcs
dc.subjectagenturacs
dc.subjectvýchova zážitkemcs
dc.subjecthracs
dc.subjectočekávánícs
dc.subjectpožadavkycs
dc.subjectresidetnial outdoor schoolen
dc.subjectagencyen
dc.subjectexperiential learningen
dc.subjectgameen
dc.subjectexpectationsen
dc.subjectrequirementsen
dc.subject.verbisškoly v příroděcs
dc.titleŠkoly v přírodě očima učitelůcs
dc.titleResidential Outdoor Schools from a teacher's perspectiveen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePVC
local.degree.programmeVychovatelství
local.degree.programmeabbreviationB7505
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP14000220
local.identifier.stag36675
local.identifier.verbiskpw06581300
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo594
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:15cs
local.verbis.studijniprogramKPP Vychovatelství/Pedagogika volného časucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Palova_komplet.pdf
Size:
1.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Palova_vedouci.doc
Size:
746 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Palova_oponent.doc
Size:
745 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
11.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP