CUSTOMER SATISFACTION

Title Alternative:CUSTOMER SATISFACTION ON SPOTIFY CUSTOMER SATISFACTION ON SPOTIFY
Abstract
Cílem tohoto výzkumu je zprostředkovat porozumění ve směru, jakým zákaznická spokojenost rozvinula moderní technologie a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Zákaznická spokojenost je pro společnosti klíčem k udržení zákazníkových žánrových preferencí, očekávání a přání. Vzájemné propojení vývoje ekonomických událostí na makro, mikro a společenské úrovni ve spotřebním průmyslu vytvořily nutnost, aby byla pro uspokojení svých zákazníků každá společnost jedinečná. Hlavním zaměřením tohoto výzkumu je tedy zákaznická spokojenost s ohledem na přijmání hudební služby na soukromé úrovni. Porozumění zákaznické spokojenosti s cílem porozumění zážitkům zákazníků z přenosu hudby již bylo široce diskutováno. Poslouchání hudby se v současnosti výrazně změnilo ve srovnání se začátkem 20. let. Aplikace pro přenos hudby Spotify se používá k odrážení literatury se současnou situací na trhu. Výzkum se provádí a analyzuje u 100 různých respondentů - připojených uživatelů přenosu hudby. V tomto výzkumu je rovněž diskutováno pochopení zákazníkovi zkušenosti ve spojení těmito uživateli. Účinnost tohoto rozhodnutí se posuzuje na základě různých analýz.
The research aims to give insight into how customer satisfaction has revolutionized modern Technology and how music is listened to. Customer satisfaction is a key for companies to retain the customer's genre preferences, expectations, and desires. The interlinked economic developments on the macro, micro, and societal levels in the consumption environment have created the need for every company to be unique to satisfy their customers. This research's primary focus is customer satisfaction with respect to the acceptance of music service on a personal level. Insights of customer satisfaction have been discussed broadly to give an understanding of the music streaming experience of customers. Music listening changed a lot in the present with comparison to the early '20s. Music streaming application 'Spotify' is used to reflect the literature with the current situation in the market. The research is analyzed and is conducted on 100 different online music streaming users as respondents. Understanding the customer experience towards these users are discussed in the research. The effectiveness of this decision is judged based on different analyses.
Description
Subject(s)
Spokojenost zákazníka, chování spotřebitele, vnímaná hodnota, kvalita služeb, věrnost zákazníka, Spotify hudba, očekávání zákazníka, SERVQUAL, Customer satisfaction, consumer Lifecycle, perceived value, Quality, Service quality, Customer loyalty, Spotify music, Customer expectation, SERVQUAL
Citation
ISSN
ISBN