Marketingová strategie jazykové školy Swallow School of English

Title Alternative:Marketing strategy of the language school Swallow School of English
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This graduation thesis deals with a marketing study of the language school Swallow School of English which provides services connected with teaching of English language in Liberec. The aim of the thesis is to evaluate the marketing activities of the language school, to compare its offers with the competitive companies in Liberec and to suggest some new marketing tools to improve its services. There are theoretical parts in the graduation thesis which include the description of the basic marketing activities, setting up the business and competition analysis. These parts are always followed by practical sections which involve concrete issues. The final part contains the analysis of customers´ satisfaction with services provided by the company on the basis of questionnaires. This questionnaire analysis is also deducing some recommendations for the company to improve the services and the marketing communication.
Diplomová práce se zabývá marketingovou studií jazykové školy Swallow School of English, která poskytuje služby spojené s výukou anglického jazyka v Liberci. Účelem práce je zhodnotit marketingové aktivity jazykové školy, porovnat její nabídku služeb s konkurenčními firmami v Liberci a případně navrhnout firmě marketingová doporučení ke zlepšení služeb. V diplomové práci se prolínají teoretické části, které zahrnují popis základních marketingových aktivit, zakládání podniku a analýzu konkurence, vždy s návazností na tuto problematiku z praktického hlediska. Závěr diplomové práce obsahuje analýzu spokojenosti zákazníků se službami vybrané firmy na základě dotazníkového šetření, ze kterého jsou také v poslední kapitole vyvozovány návrhy na zlepšení služeb firmy a její marketingové komunikace.
Description
katedra: KMG; rozsah: 95
Subject(s)
marketing of services, marketing mix, competition analysis, company establishment, language school, analysis of customers´ satisfaction, questionnaire, marketing služeb, marketingový mix, analýza konkurence, komunikační mix, založení podniku, jazyková škola, analýza spokojenosti zákazníků, dotazník
Citation
ISSN
ISBN