Chování a postoje zákazníka k elektonickým platebním systémům: Srovnání mezi Velkou Británií a Českou republikou

Title Alternative:Behaviour and Attitudes in Relation to Electronic Payment Systems: A Comparison between the UK and the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
There has been a distinct growth in number of electronic payments in majority of advanced countries all over the world. This trend incited numerous notions of rapid moving toward a cashless society. This paper examines and compares use and acceptance of various methods of payment with focus on cash and payment cards in the UK and the Czech Republic. It also investigates main factors which discourage customers from using electronic payments. The research has been conducted in the UK and the Czech Republic which enables comparison of differences and revelation of similarities in the two observed countries. Findings of this study suggest that there are certain differences in payment cultures of the UK and the Czech Republic such as much greater faith in and widespread of electronic payments in the UK than in the Czech Republic. However, cash remains the most popular and predominant payment instrument in terms of volume in the both observed countries. The data analyses also revealed that lack of security presents one of the three most problematic issues in the UK and the Czech Republic.
Počet elektronických plateb stoupá ve většině rozvinutých zemí po celém světě. Tento trend vyvolává četné představy o rychlém postupu zákazníků k bezhotovostním platbám. Tato práce zkoumá používání a oblíbenost různých platebních metod se zaměřením na hotovost a platební karty ve Velké Británii a České republice. Tato studie se také zabývá hlavními faktory, které mají vliv na používání elektronických platebních metod. Průzkum byl proveden jak ve Velké Británii tak v České republice, což umožňuje srovnání rozdílů a zjištění podobností v těchto dvou pozorovaných zemích. Výsledky této práce poukazují na skutečnost, že existují rozdíly v platební kultuře Velké Británie a České republiky jako je například větší rozšířenost a důvěra v elektronické platy ve Velké Británii. Nicméně hotovost stále zůstává převládajícím platebním instrumentem z hlediska množství transakcí v obou pozorovaných zemích. Analýza dat také odhaluje, že nedostatek bezpečnosti při používání elektronických plateb představuje jeden z největších problémů ve Velké Británii i České republice.
Description
katedra: KPE; rozsah: 71
Subject(s)
payment system, payment culture, payment card, cash, cashless society, platební systém, platební kultura, platební karta, hotovost, bezhotovostní společnost
Citation
ISSN
ISBN