Participace dětského parlamentu na prevenci kriminality a příznivém sociálním klimatu města Milovice

dc.contributorSluková Květuše, Mgr. Ph.D. : 55235
dc.contributor.advisorBajcura Lubomír, PaedDr. Ph.D. : 64761
dc.contributor.authorMikušová, Leona
dc.date.accessioned2019-09-23T07:02:57Z
dc.date.available2019-09-23T07:02:57Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2019-01-15
dc.date.submitted2017-4-3
dc.date.updated2019-1-15
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou žákovského parlamentu, který je považován za nástroj občanské i osobnostně-sociální výchovy a přispívá k formování demokratického klimatu školy. V teoretické části jsou prezentována teoretická východiska problematiky participace. Empirická část se zabývá pedagogickým výzkumem. Teoretickou část tvoří kapitoly Starší školní věk, Prevence a Dětský parlament. Cílem teoretické části je shrnutí potřebných informací, které zajistí pochopení problematiky a vlastního výzkumu v praktické části. V empirické části je představen výzkum založený na kvantitativní metodě, konkrétně na technice polostrukturovaného dotazníku. Vzorek respondentů výzkumu je tvořen skupinou žáků, vybraných členů dětského parlamentu, učitelů, školního poradenského pracoviště, vedení školy, školské rady, zastupitelů města a poslanců Parlamentu ČR.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the pupil's parliament, which is considered a tool of civic and personal and social education and contributes to the formation of a democratic climate of the school. In the theoretical part are presented theoretical background the issue of participation. The empirical part deals with pedagogical research. The theoretical part consists of chapters of the older school age, prevention and pupil's parliament. The aim of the theoretical part is a summary of the information necessary to ensure understanding and research in practical part. In the empirical part of the research is presented based on a quantitative approach, specifically on the technique of an outline of the questionnaire. The sample of respondents research is made up of a group of pupils, selected members of the pupil's parliament, the teachers, the school guidance departments, school administration, School Board, representatives of the city and the members of Parliament of the Czech Republic.en
dc.description.mark
dc.format117 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.signatureV 201901225
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153667
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČÁP, D., a kol., 2009. Výchovné poradenství. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357- 498-5.
dc.relation.isbasedonEYRE, L., 2000. Jak naučit děti hodnotám. Praha: Portál. ISBN 80-7178-360-9.
dc.relation.isbasedonGJURIČOVÁ, A., KOPEČEK, M., 2008. Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha: Paseka. ISBN 978-80-7185-876-8.
dc.relation.isbasedonHÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J., 2010. Pedagogika volného času. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 978-80-7290-471-6.
dc.relation.isbasedonHELUS, Z., 2007. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1168-3.
dc.relation.isbasedonHOFBAUER, B., 2004. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál. ISBN 80-7178-927-5.
dc.relation.isbasedonHOFBAUER, B., 2003. Participace dětí a mládeže na životě společnosti: Evropské struktury a jejich aktivity. Hořovice: Duha.
dc.relation.isbasedonJEDLIČKA, R., 2011. Výchovné problémy s žáky. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-788-6.
dc.relation.isbasedonKOLÁŘ, M., 2011. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367- 871-5.
dc.relation.isbasedonMATOUŠEK, O, MATOUŠKOVÁ, A., 2011. Mládež a delikvence. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-825-8.
dc.relation.isbasedonMERTIN, V., a kol., 20015. Problémy s chováním ve škole - jak na ně. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7478-026-4.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectaktivní občanstvícs
dc.subjectdemokratické volbycs
dc.subjectparticipacecs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectprojektová výukacs
dc.subjectsociální klimacs
dc.subjectsociálně patologické jevycs
dc.subjectžákovský parlamentcs
dc.subjectactive citizenshipen
dc.subjectdemocratic electionsen
dc.subjectparticipationen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectproject educationen
dc.subjectpupil's parliamenten
dc.subjectsocial climateen
dc.subjectsocial pathological phenomenaen
dc.subject.verbisžákovská samosprávacs
dc.titleParticipace dětského parlamentu na prevenci kriminality a příznivém sociálním klimatu města Milovicecs
dc.titleParticipation of the Children's Parliament on the Crime Prevention and Auspicious Social Climate in the Town Miloviceen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineSP
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationN7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000523
local.identifier.stag36300
local.identifier.verbiskpw06583395
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1225
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:33cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPL.Mikusova.pdf
Size:
3.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Mikusova_ved.pdf
Size:
1.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Mikusova_opo.pdf
Size:
838.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP