Význam lidských zdrojů v kontextu současných změn na trhu práce v zemědělském sektoru.

dc.contributorŽebrák Petr, Ing. : 67471
dc.contributor.advisorSojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D. : 54869
dc.contributor.authorVaňousová, Gabriela
dc.date.accessioned2020-02-28T12:52:04Z
dc.date.available2020-02-28T12:52:04Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2020-01-29
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2020-1-29
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je analýza trhu práce a následný rozbor kvalifikované pracovní síly v zemědělském sektoru. Pro tuto práci byla zvolena společnost Sano s. r. o., která působí na tuzemském trhu v oblasti výroby krmiv pro skot a prasata. Byly sledovány údaje v letech 2017-2018 týkající se trhu práce v České republice. Pomocí těchto údajů došlo k popisu aktuální situace ve společnosti Sano s. r. o., jak je zemědělský podnik ovlivněn nedostatkem pracovních sil, jakým způsobem získává zaměstnance či jaká je věková struktura pracovníků. Dalším tématem této práce je teorie motivace a odměňování zaměstnanců ve společnosti. Strategie odměňování a motivace jsou v dnešní době důležité faktory z hlediska náboru nových zaměstnanců, o kterých tato práce také pojednává. Následně došlo ke zhodnocení výzkumých otázek a stanovení závěrečných vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThe focus of this diploma thesis is the analysis of the labour market and subsequent analysis of the qualified labour force in the agricultural. For this thesis there was selected the company Sano s. r. o. which operates on the domestic market in the production of feed for cattle and pigs. Data on the labour market in the Czech Republic in 2017-2018 were monitored. These data have been used to description of the current situation in Sano, how the firm is affected by labour shortage, how it recruits employees or what the age structure of workers is. Another topic of this thesis is the theory of motivation and remuneration of employees in company. Remuneration and motivation strategies are important factors in terms of recruiting which this thesis also discusses. Subsequently research questions were evaluated and final evaluations were defined.en
dc.description.mark
dc.format81 s. (137 403 znaků)
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202001673
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154510
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectlidský kapitálcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectabsolventics
dc.subjectzemědělský sektorcs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectpřijímání zaměstnancůcs
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjecthuman capitalen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectabsolventsen
dc.subjectagricultural sectoren
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectunemploymenten
dc.subjectrecruitmenten
dc.titleVýznam lidských zdrojů v kontextu současných změn na trhu práce v zemědělském sektoru.cs
dc.titleThe importance of human resources in the context of the recent changes on the labor market in the agricultural sector.en
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000410
local.identifier.stag38577
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06634144
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1673
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DIPLOMOVA_PRACE_Vanousova.pdf
Size:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
OP_DP_Vanousova.pdf
Size:
206.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_DP_Vanousova.pdf
Size:
437.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
16.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP