Srovnání klasifikačních metod strojového učení s učitelem

Abstract
Tato práce je stručný úvod do aplikovaného strojového učení, včetně aplikace na reálná data. Nejprve zadefinujeme základní pojmy strojového učení. Následně popíšeme obecnou klasifikační úlohu, vybrané klasifikační algoritmy, a metriky. V praktické části vyzkoušíme jeden z pracovních postupů používaných při aplikaci strojového učení na konkrétní úlohu, včetně podrobného popisu příslušné datové sady. Na závěr uvedeme empirické srovnání použitých algoritmů.
This work briefly introduces applied machine learning, including application to actual data. First, we define the basic concepts of machine learning. We then describe a general classification task, selected classification algorithms, and metrics. In the practical part, we will test one of the workflows that apply machine learning to a specific task, including a detailed description of the corresponding dataset. Finally, we conclude with an empirical comparison of the algorithms used.
Description
Subject(s)
strojové učení; empirické srovnání; klasifikace; ML workflow
Citation
ISSN
ISBN