Řídicí systém stroje pro broušení plošných materiálů

Abstract
Práce se zabývá návrhem řídicího systému pro obroušení plechů. Plechy obsahují výřezy a je proto nutné navrhnout proces broušení tak, aby nedošlo ke zničení hran plechu. Proto je navrhován algoritmus detekce obrysu plechu. Práce se dále zabývá návrhem hardware řídicího systému a implementací do PLC.
This thesis deals with design of the control system for grinding sheet metal. Sheets contain cutouts and thus it is necessary to design grinding process the way that sheet edges are not destroyed. Because of this the sheet outline detection algorithm is designed. Furthemore the thesis deals with design of the hardware for the control system and implementation into PLC.
Description
Subject(s)
broušení, mapování obrysu, detekce hrany, Festo ELGA drive, Beckhoff TwinCAT, HIL, grinding, outline mapping, edge detection, Festo ELGA drive, Beckhoff TwinCAT, HIL
Citation
ISSN
ISBN