Záporné postavy ve vybraných staročeských legendách

Title Alternative:Negative Characters In Selected Old Czech Legends
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce pojednává o záporných postavách z vybraných staročeských legend. V úvodu se práce věnuje legendistice obecně a problematice určení žánru. Následně je u každé legendy uvedený stručný popis děje a jsou charakterizovány záporné postavy. Zároveň se práce věnuje i kladným postavám, kterými jsou nejčastěji světci. V závěru práce jsou záporné postavy vzájemně porovnány a je poukázáno na rozdíly v charakteristice postav u jednotlivých legend.
The main theme of this bachelor thesis is to introduce and to discuss a negative characters of the chosen Old Bohemian legends. In the beginning, this bachelor thesis focuses on the Old Bohemian legends in general and deals with methods of genre determination. Next part of the thesis explains briefly a main plot of the chosen Old Bohemian legends, characterizes its´negative characters and introduces its´positive characters represented mostly by saints. In conclusion of this thesis I compare negative characters of the chosen Old Bohemian legends and I point out differences between them
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN