Tabuizovaná témata v současné literatuře pro děti

dc.contributorBernt Jindřich, Mgr. : 66964
dc.contributor.advisorVykoukalová Věra, PhDr. Ph.D. : 54858
dc.contributor.authorŠulc, Kateřina
dc.date.accessioned2019-09-06T06:11:36Z
dc.date.available2019-09-06T06:11:36Z
dc.date.committed2019-5-1
dc.date.defense2019-08-29
dc.date.submitted2017-11-30
dc.date.updated2019-9-1
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractTato diplomová práce s názvem Tabuizovaná témata v současné literatuře pro děti je zaměřena především na interpretace a rozbor hlavních a vedlejších témat dětských knih po roce 1989 s touto tematikou.Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, na teoretickou a praktickou. V teoretickéčásti jsou zmapovaná témata zásadní pro závěry vyvozené interpretací knih v praktické části.Jsou jimi literární výchova na 1. stupni, žák 1. stupně základní školy, práce s uměleckým textem, tabuizovaná témata v rámci literatury pro děti a mládež a vybraní čeští a světoví autoři. V praktické části je interpretační metodou rozebráno osm vybraných českých a světovýchknih s tabuizovanou tematikou, které jsou rozděleny dle hlavních témat fyzický handicap, smrti, postoj rodiny k dítěti s mentálním postižením, rozvod, alkoholismus v rodině, šikana. Interpretace jsou doplněny dílčími diskuzemi a závěrečnou reflexí. V závěru práce je návrh přípravy na hodinu s interpretovanou knihou Pět minut před večeří.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis titled Taboo Topics in Present Children's Literature focuses on interpretation and analysis of key meanings and in-between-the-line deduction of taboo topics stories in children's literature published after 1989. The thesis is structured in theoretical and practical part. The theoretical part maps fundamental topics required for the following practical part where book stories are interpreted i.e.: literature course for grade 1st to 5th of elementary school, a pupil, analysis of literature excerpts, taboo topics in children's literature and overview of selected Czech and world authors. A selection of eight books from Czech and world authors is interpreted in the second part of the thesis. The interpretations are grouped in chapters per their key taboo topics: physical handicap, death, family affections towards mentally disabled child, divorce, alcoholism in family, bullying. All interpretations are substantiated by concluding remarks and reflection. An example of a lecture preparation is presented at the end of the thesis based on a book Pět minut před večeří.en
dc.description.mark
dc.format113 s.
dc.format.extentTabulky 2 ROMY
dc.identifier.signatureV 201901026
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153394
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] VÁGNEROVÁ, M., HADJMOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 1993. 115 s. ISBN 80-70-66-582-3. [2] ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 127 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 104. ISBN 978-80-210-4413-5 [3] SLADOVÁ Jana. Dětství a dospívání v současné literatuře pro děti a mládež 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4025-5 [4] ČEŇKOVÁ, Jana et al. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDětská literaturacs
dc.subjectinterpretace textucs
dc.subjectliterární výchovacs
dc.subjectumělecký textcs
dc.subjecttabuizovaná tematikacs
dc.subjectChildren's literatureen
dc.subjectdramatic texten
dc.subjectliterature eduactionen
dc.subjectliterature interpretationen
dc.subjecttaboo topicen
dc.subject.verbischildren's and juvenile literatureen
dc.titleTabuizovaná témata v současné literatuře pro dětics
dc.titleTaboo Topics in Present Children´s Literatureen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationMagisterský
local.degree.disciplineNS
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationM7503
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP14000450
local.identifier.stag37508
local.identifier.verbiskpw06583089
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1026
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:09cs
local.verbis.studijniprogramKPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Fantova.pdf
Size:
1.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_Fantova.pdf
Size:
325.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PO_Fantova.pdf
Size:
222.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh._Fantova.pdf
Size:
223.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP