Neziskové organizace zaměřené na vzdělávání

Title Alternative:Non-Profit Organizations Focused on Education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with non-profit organizations focused on education. The first part is focused on the interpretation of important terms, general characteristics, legal provisions, typology and determination of functions of non-profit organizations. The diploma thesis also deals with the definition of civil society, its various concepts and its history in Czech lands. Then the thesis introduces education as a public benefit aim, describes its legal provision and the activity sphere of non-profit organizations focused on education and also the issues of their financing. The final part of the thesis provides the analysis of activity results of the chosen non-profit organization in terms of their function, utility and target groups.
Tématem této diplomové práce jsou neziskové organizace zaměřené na vzdělávání. První část práce je věnována interpretaci důležitých pojmů, vymezení obecných charakteristik, právní úpravě, typologii a vymezení funkcí neziskových organizací. Dále se práce zabývá definicí pojmu občanská společnost, jejími různými pojetími a historií v Českých zemích. Poté práce představuje vzdělávání jako veřejně prospěšný cíl, seznamuje s jeho legislativní úpravou a sférou činnosti neziskových organizací zaměřených na vzdělávání a problematikou jejich financování. Závěrečná část práce se zaměřuje na analýzu výsledků činnosti vybraných neziskových organizací z hlediska jejich poslání, prospěšnosti a cílových skupin.
Description
katedra: KFL; přílohy: CD; rozsah: 90
Subject(s)
non-profit organization, civic sector, civil society, education, nezisková organizace, občanský sektor, občanská společnost, vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN