Marketing města

Title Alternative:City marketing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with issues connected with city marketing. It tries to map present image of the town Jablonec nad Nisou with focus on social and economic side of problem. The aim of the thesis is to show all the possibilities how to widely use marketing in city management and its despensability in future development plannig. There are explained basic patterns in this work, which the town has to keep to be operational not only within, but also in relation with environs. The first part of the thesis procures by the SWOT analysis and leads selected fields. The next part is the particular description of culture, physical education and sport. There are shortly summed up obtained facts and stated some of my own proposals.
Tato diplomová práce se zabývá marketingem města. Snaží se zmapovat současný obraz města Jablonec nad Nisou se zaměřením na sociální a ekonomickou stránku problematiky. Cílem je poukázat na možnost co nejširšího využití marketingového přístupu při řízení měst a na jeho nepostradatelnost při plánování budoucího vývoje města. Jsou zde vysvětleny základní zákonitosti, které musí město splňovat, aby bylo funkční nejen uvnitř, ale i ve vztahu k okolním subjektům. První část práce se zabývá situační analýzou města a sleduje vybrané oblasti. Další část práce tvoří teoretická východiska, zabývající se marketingem služeb a marketingovým mixem obce. V závěru jsou vysvětleny získané poznatky a vytvořeny některé vlastní návrhy.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD ROM; rozsah: 70 s., 6s. obr. příloh
Subject(s)
marketing, marketing communication, conception, city, web site, jablonec nad nisou, analysis, image, strategy, marketing, marketingová komunikace, koncepce, město, webové stránky, jablonec nad nisou, analýza, image, strategie
Citation
ISSN
ISBN