Řízení zásob

Title Alternative:Inventory management
dc.contributor.advisorSixta, Josef
dc.contributor.authorFričová, Lucie
dc.date2009
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed2009-05-22
dc.date.defense2009-06-23
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2008-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KPE; rozsah: 89 s., 9 s. přílohcs
dc.description.abstractCílem diplomové práce byl návrh nového způsobu řízení zásob ve společnosti TPB, spol. s r. o. Nejprve bylo nutné seznámit se se zásobami a jejich současným systémem řízení, používaným softwarem, způsobu objednávání a doplňování zásob. Prvotním úkolem byla analýza současného stavu skladových zásob, prostřednictvím analýzy ABC. Největší pozornost byla věnována položkám kategorie A, tedy položkám, které se nejvíce podílí na obratu podniku. Dále bylo nutné provést kalkulaci nákladů, aby bylo možné provést ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení. Následující kapitoly jsou zaměřeny na výpočet ekonomického objednacího množství a výše pojistné zásoby. Dle výsledků bylo možné doporučit změnu způsobu řízení zásob. Konkrétně změnu velikosti a četnosti objednávek a velikost pojistné zásoby.cs
dc.description.abstractThe aim of my diploma work was to propose a new method of inventory management for the limited liability company, TPB. First of all, it was needful to get to know inventory, its actual management system, software used, inventory ordering and refilling process. The prime task was to analyse the actual state of the inventory, through an ABC analysis. The biggest attention was paid to category A items, i.e. items which participated the most in the company´s turnover. Next, it was necessary to make a cost calculation in order to create an economic review of the proposed solution. Subsequent chapters are centred on consumption of economic ordering quantity and high of safety stock level. According to the results, a new way of inventory management could be advised. In the concrete changes in the quantity and frequency of deliveries and the quantity of safety stock level.en
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/5126
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectabc analýzacs
dc.subjectekonomické objednací množstvícs
dc.subjectnáklady na udržování zásobcs
dc.subjectobjednací nákladycs
dc.subjectpojistná zásobacs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectzásobacs
dc.subjectabc analysisen
dc.subjecteconomic ordering quantityen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectinventory holding costsen
dc.subjectinventory managementen
dc.subjectordering costsen
dc.subjectsafety stock levelen
dc.subject.verbispodniková ekonomikacs
dc.titleŘízení zásobcs
dc.title.alternativeInventory managementen
dc.typeThesis
local.departmentKPEcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag16002
local.identifier.verbis410194
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:55:48cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_16002.pdf
Size:
1.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce