Adaptace dětí ve speciálních třídách mateřských škol

Title Alternative:Adaptation of Children in Remedial Classes of Kindergartens
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V teoretické části bakalářské práce se autorka věnuje nejprve vývoji dítěte od narození do předškolního období. Dále se věnuje samotnému pojmu adaptace, jeho vymezení, přibližuje stádia adaptačního procesu. Neopomíná ani problematiku integračního procesu dětí se zdravotním postižením do mateřské školy. V empirické části bakalářské práce se pak zaměřuje na podchycení adaptačních obtíží dětí ze speciálních a běžných tříd mateřských škol a způsoby, jakými učitelky dětem pomáhají tyto nesnáze řešit. Cílem práce je zmapovat rozdíly v procesu adaptace při nástupu do mateřské školy u dětí se zdravotním postižením a dětí intaktních. Dále pak porovnat zkušenosti pedagogů speciálních a běžných tříd mateřských škol se způsoby pomoci s adaptací dětí na předškolní zařízení. Dalším cílem této bakalářské práce je nalézt případné odlišnosti v adaptaci dětí v závislosti na jejich věku při nástupu do MŠ.
Description
63 s., 2 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
child develpment, preschool children, socialization, adaptation (psychology), vývoj dítěte, děti předškolního věku, socializace, adaptace (psychologie)
Citation
ISSN
ISBN