Identifikace žáka nadaného na matematiku ve školním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Union of czech mathematicians and physicists
Abstract
Článek se zabývá problematikou vzdělávání nadaných žáků ze skupiny podvýkonných žáků a žáků s dvojí výjimečností. Stručně shrnuje teoretické poznatky o vnímání nadání ve školním prostředí a o projevech žáků z rizikových skupin. Dvě případové studie ilustrují, v čem jsou ohroženi podvýkonní nadaní žáci a žáci s dvojí výjimečností a proč často nejsou ve škole identifikováni jako nadaní.
The article deals with the issue of education of gifted pupils from the group of underachieving pupils and pupils with double exceptionality. It briefly summarizes theoretical knowledge about the perception of gift in the school environment and about the manifestations of pupils from risk groups. Two case studies illustrate how underachieving gifted pupils and pupils with double exceptionality are at risk and why they are often not identified as gifted at school.
Description
Subject(s)
nadání, podvýkonní nadaní žáci, žáci s dvojí výjimečností, gift, underachieving gifted pupils, pupils with double exceptionality
Citation
ISSN
1210-9037
ISBN
Collections