Intenzita pohybového zatížení ve vybraných metodicko-organizačních formách fotbalu

Title Alternative:Intensity of physical effort during selected methodical and organizational forms of football
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of the thesis was to determine the intensity of physical activity during five various methodically-organization forms of football among boys aged 12-13, on the basis of the measurement of their heart rates. The test group consisted of 8 pupils whose heart rate zones were determined on the basis of their HRmax and HRrest, which were determined by means of Leger test. The measurement, using a hear rate monitor (Polar RS800), and calculations determined pupils? average heart rates and the percentage of time periods spent in various heart-rate zones during the ?passing game?, football 4:4, 7:7 and 10:10. The duration of all the measured forms was 15 min. The comparison of the forms showed that the lowest intensity of physical activity is during football 10:10 (average 152+-11 beats.min-1; 82 % HRmax) and the highest itensity is during football 4:4 (average 172+-15 beats.min-1; 88 % HRmax). The energy costs were mainly covered by aerobic means during all the forms. The results show that with respect to the intensity of physical activity, 4:4 is the most suitable methodically-organization form of football for P.E. for pupils aged 12-13.
Cílem diplomové práce bylo zjistit na základě měření průběhu srdeční frekvence intenzitu pohybového zatížení pěti vybraných metodicko-organizačních forem fotbalu u chlapců ve věku 12-13 let. Soubor tvořilo 8 žáků, u kterých byla na základě zjištění SFmax (Leger test) a SFkli stanovena pásma intenzity zatížení. Měřením s pomocí monitoru srdeční frekvence (Polar RS800) a výpočty byly získány průměrné srdeční frekvence žáků a procento času stráveného v určených pásmech zatížení během přihrávané, hry na 4 branky, fotbalu 4:4, 7:7 a 10:10. Doba trvání každé formy byla 15 minut. Po porovnání těchto vybraných metodicko-organizačních forem se ukázalo, že nejnižší intenzita zatížení je při fotbalu 10:10 (průměr 152+-11 tep.min-1; 82 % SFmax) a nejvyšší při fotbalu 4:4 (průměr 172+-15 tep.min-1; 88 % SFmax). U všech vybraných forem převažoval aerobní způsob úhrady vydané energie. Výsledky ukazují, že z hlediska intenzity pohybového zatížení je ve školní tělesné výchově pro žáky ve věku 12-13 let nejvhodnější metodicko-organizační formou fotbal 4:4.
Description
katedra: KTV; rozsah: 85 s.
Subject(s)
football, methodically-organization form, intensity of physical activity, heart rate, fotbal, metodicko-organizační forma, intenzita zatížení, srdeční frekvence
Citation
ISSN
ISBN