Analýza nejčastějších českých chyb ve výslovnosti a přízvuku angličtiny

Title Alternative:An Analysis of the Most Frequent Czech Pronunciation Errors When Speaking English
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject matter of this thesis is to find out and analyse the most frequent pronunciation errors of Czech secondary student speakers learning English. The most frequent pronunciation errors; however, are not always the most significant. Since the most significant pronunciation errors may cause even misunderstanding and communication breakdown, which is undesirable, the author wanted to find out and analyse these errors so that English learners could avoid them. The author focused on the articulation of individual phonemes. Thus, suprasegmental aspects such as intonation, stress and rhythm were not taken into consideration. In order to find out all the errors mentioned above, the research involving students of English was conducted. As the author anticipated that the students would probably have problems regarding pronunciation in specific areas, the aim was to find out what the expectations and the reality are. The author also asked question: Why do students commit these errors? Thus, a list of theoretical justification for the errors committed is included.
Předmětem této práce je zjistit jakých nejčastějších výslovnostních chyb v angličtině se čeští studenti středních škol dopouští. Tyto chyby jsou následně analyzovány. Nejčastější výslovnostní chyby však nemusí být nejzásadnější a nejvýznamnější. Nejzásadnější jsou ty, které mohou vést k nedorozumění a tudíž k selhání komunikace. Proto, aby ti, kteří se učí anglicky, mohli tomuto nežádoucímu jevu předejít, obsahuje tato práce i výčet a analýzu nejzásadnějších výslovnostních chyb, kterých by se mluvčí měli vyvarovat. Autor této práce se zaměril na artikulaci jednotlivých fonémů a tudíž suprasegmentální jevy intonace, přízvuk a rytmus nebyly při výzkumu zohledňovány. Pro odhalení výslovnostních chyb zmiňovaných výše byl proveden výzkum, do něhož byli studenti zapojeni. Protože autor této práce měl již před vykonáním průzkumu představy, ve kterých oblastech by studenti mohli chybovat, cílem bylo zjistit, zda se tato očekávání shodují s realitou. Autor si také kladl otázku: Proč studenti chybovali v těchto oblastech? Aby tato otázka mohla být zodpovězena, obsahuje tato práce kromě výčtu a analýzy chyb i jejich teoretická opodstatnění.
Description
katedra: KAJ; rozsah: 72 s., přílohy: 5 s.
Subject(s)
pronunciation, errors, czech speakers, english, vowel system, consonant system, aspects of connected speech, výslovnost, chyby, čeští mluvčí, angličtina, systém samohlásek, systém souhlásek, aspekty souvislého projevu
Citation
ISSN
ISBN