Hodnocení paropropustnosti smart textilií pro sport

Title Alternative:The evaluation of water vapor permeability of smart textiles for sport
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou hodnocení paropropustnosti smart textilií. V práci jsou podrobně popsány jednotlivé normy, vztahující se k hodnocení paropropustnosti a přístroje, které se k testování používají. V experimentální části jsou vybrané metody otestovány. Tyto metody jsou vyhodnoceny a naměřené hodnoty paropropustnosti vzájemně porovnány. V závěru práce je popsán návrh vybavení mezinárodní laboratoře pro testování paropropustnosti.
This thesis deals with the evaluation of water vapor permeability of smart textiles. This thesis describes in detail the various standards related to the evaluation of water vapor permeability and devices that are used for testing. In experimental section, selected methods are tested. These methods are evaluated and measured values of water vapor permeability are compared. In the conclusion of this thesis is described the proposal of an international laboratory for testing of water vapor permeability.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD; rozsah: 81 s., 12 s. př (87 167 znaků)
Subject(s)
vlhkost, paropropustnost, inteligentní textilie, výparný odpor, skin model, gravimetrické metody, permetest, psm - 2, humidity, water vapor permeability, smart textiles, evaporative resistance, skin model, gravimetric method, permetest, psm - 2
Citation
ISSN
ISBN