Hodnocení a sebehodnocení v pedagogické koncepci Montessori

dc.contributorKiryková Simona, PhDr. Ph.D. : 54793
dc.contributor.advisorKasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D. : 55381
dc.contributor.authorPovondrová, Pavlína
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherPaleček Karel, Ing. Ph.D. Konzultant : 61120
dc.contributor.otherTouš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned2018-11-28T14:46:38Z
dc.date.available2018-11-28T14:46:38Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-6-1
dc.date.submitted2016-11-25
dc.date.updated2018-7-3
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vysvětlit pojmy hodnocení, sebehodnocení, osvětlit jejich vzájemný vztah, přiblížit jejich formy a typy, popsat předpoklady pro jejich postupný rozvoj na prvním stupni základní školy a nastínit význam pro další vývoj člověka.Ráda bych analyzovala problematiku hodnocení, zjistila výhody a nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení, důvody pro jejich používaní či omezení ve výchovně vzdělávacím procesu v pedagogické koncepci Marie Montessori. Zajímala jsem se, jaké hodnocení upřednostňují samotné děti a jejich rodiče.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to explain the expressions of evaluation, selfevaluation and their relationship, to show their forms and kinds, describe the ingredients for their gradual development at elementary school and outline its importance for further development of a person.I would like to have analyzed the problems of evaluation, identify the advantages and disadvantages of different methods of evaluation, the reasons for their use or limitations in the educational process in Montessori teaching concept. I wondered what assessment prefer the children themselves and their parents.en
dc.description.mark
dc.format104 s. (z toho 20 s. přílohy)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky, Noty , Schémata, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/37424
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonHENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. KONEČNÁ, Věra. Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5325-0. MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-382-0. MONTESSORI, Maria. Od dětství k dospívání. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-478-0. MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl: vývoj a výchova dítěte od narození do šesti let. Praha: SPS - nakladatelství světových pedagogických směrů, 2003. ISBN 80-86189-02-3. RÝDL, Karel. Metoda Montessori pro naše dítě: inspirace pro rodiče a další zájemce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-004-0. STARÁ, Jana. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe, c2006. Nahlížet - nacházet. ISBN 80-86307-28-X.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPedagogická koncepce Montessorics
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectrozvoj sebehodnotících dovednostícs
dc.subjectMontessori teaching concepten
dc.subjectassessmenten
dc.subjectdeveloping self-assessment skillsen
dc.titleHodnocení a sebehodnocení v pedagogické koncepci Montessorics
dc.titleAssessment and self-assessment in the educational concept of Montessorien
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationMagisterský
local.degree.disciplineNS
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationM7503
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP13000622
local.identifier.stag35738
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Povondrova.pdf
Size:
25.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_Povondrova.pdf
Size:
309.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
OP_Povondrova.pdf
Size:
315.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba_Povondrova.pdf
Size:
229.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP