Elektronická řídicí jednotka pro účely samořízeného modelu auta

Title Alternative:Electronic control unit for driverless car model
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektronické řídicí jednotky pro účely samořízeného modelu auta. První část práce se věnuje rozboru problematiky různých mikrokontrolérů od několika výrobců. V další části se tato práce věnuje rozboru elektronického obvodu a výběru vhodných elektronických komponent. (mikrokontrolér, zdroj, obvod řízení motorku, akcelerometr a další) Součástí diplomové práce je také návrh elektronického obvodu a desky plošných spojů (DPS). V poslední části se tato práce věnuje realizaci řídícího programu a jeho ověření v praxi.
This master thesis deals with the design of the electronic control unit for self-controlled car model. The first section of the thesis deals with the analysis of the different microcontrollers from several manufacturers. In the next section of the thesis deals with the analysis of electronic circuit and selecting the appropriate electronic components. (microcontroller, power supply, motor control circuit, accelerometer and others) The thesis also includes the design of electronic circuits and printed circuit boards (PCB) In the last section of the thesis deals with the implementation of the control program and its verification in practice.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN