ŽAKÁR

Abstract
Podnětem pro mojí diplomovou práci je prázdná a nevyužívaná budova textilní výroby v Rokytnici nad Jizerou. Ve vztahu k ní vytvořím instalaci, která bude připomínkou toho co budova bývala a co všechno ještě může být.
An incentive for my diploma thesis is an empty and unused building of textile production in Rokytnice nad Jizerou. In relation to her, I will create an installation that will remind you of what the building was and what might still be.
Description
Subject(s)
DAMAŠEK, ŽAKAR, TEXTILNÍ VÝROBA, ROKYTNICE NAD JIZEROU, HANEY, GÖLDNER, POJIZERSKÉ BAVLNÁŘSKÉ ZÁVODY, KAPNAR, SEBA, ROTEXTILE, HISTORIE, INSTALACE, SVĚTLO, ZVUK, OSNOVY, POLŠTÁŘE, VZPOMÍNKY, POCITY, DAMASCUS, JACQUARD, TEXTIL PRODUCTION, ROYTNICE NAD JIZEROU, HANEY, GÖLDNER, POJIZERSKÉ COTTON FACTORIES, KAPNAR, SEBA, ROTEXTILE, HISTORY, INSTALLATION, LIGHT, SOUND, PILLARS, MEMORIES, FEELINGS
Citation
ISSN
ISBN