Struktura a vlastnosti netkaných textilií

Title Alternative:Výzkumná zpráva III -2-2/05-01
Abstract
Zpráva shrnuje výsledky řešení problematiky struktury & vlastností netkaných textilií ze období let 1985 - 1990. Týká se diagnostiky textilií různými metcdRcai, zvláště laserovou a metodou mikromech»no3kopie. Výzkum zkušebních metod zahrnuje metody směřující k identifikaci distribuce pojiva vnáóeného v různých formách. Dále tepelná B teplotní měření včetně mě­řící techniky. Pokouáí se analyzovat vztahy mezi strukturou, podmínkami výroby a vlastnostmi netkaných textilií. Využívá filosofie modelování, která umožňuje výstižněji charakterizo­vat parametry struktury a hledat vazby mezi nimi, vlastnost­mi a technologií výroby. Výsledkem prací teoreticky zaměřených jsou i návrhy na modifikace některých technologických priricipu, které jsou technologicky i konstrukčně rozpracovány a vedou k výraznému zlepšení některých uíitých vlastností. Jde o využití bo­dové distribuce pojivo, výrobu objemných textilií z kolmo vrstveného rouna a o armování propletu spleti smyček hedvábí.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN