Fakulta textilní

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Kapalné krystaly
  (Technická univerzita v Liberci, 1991) Sodomka, Lubomír; Čmelík, Milan; Erhart, Jiří; Machoňský, Lubor; Bernardová, Hana; Textilní fakulta
 • Item
  Uhlíková vlákna pro kompozity a jejich základní vlastnosti
  (Technická univerzita v Liberci, 1990) Sodomka, Lubomír; Dančová, O.; Textilní fakulta
 • Item
  Struktura a vlastnosti netkaných textilií
  (Technická univerzita v Liberci, 1990) Krčma, Radko; Hanzl, Jaroslav; Hes, Luboš; Charvát, Bohuslav; Charvát, Richard; Chrpová, Eliška; Jirsák, Oldřich; Kalousek, Zdeněk; Košková, Bohumila; Krebsová, Milada; Lukáš, David; Martinová, Lenka; Přívratská, Jana; Sodomka, Lubomír; Viková, Martina; Katedra netkaných textilii
  Zpráva shrnuje výsledky řešení problematiky struktury & vlastností netkaných textilií ze období let 1985 - 1990. Týká se diagnostiky textilií různými metcdRcai, zvláště laserovou a metodou mikromech»no3kopie. Výzkum zkušebních metod zahrnuje metody směřující k identifikaci distribuce pojiva vnáóeného v různých formách. Dále tepelná B teplotní měření včetně mě­řící techniky. Pokouáí se analyzovat vztahy mezi strukturou, podmínkami výroby a vlastnostmi netkaných textilií. Využívá filosofie modelování, která umožňuje výstižněji charakterizo­vat parametry struktury a hledat vazby mezi nimi, vlastnost­mi a technologií výroby. Výsledkem prací teoreticky zaměřených jsou i návrhy na modifikace některých technologických priricipu, které jsou technologicky i konstrukčně rozpracovány a vedou k výraznému zlepšení některých uíitých vlastností. Jde o využití bo­dové distribuce pojivo, výrobu objemných textilií z kolmo vrstveného rouna a o armování propletu spleti smyček hedvábí.
 • Item
  Výzkum a uplatnění PGP hebvábí v integrovaných tkanicích
  (Technická univerzita v Liberci, 1989) Moravec, Vladimír; Katedra tkalcovství; Katedra oděvnictví
 • Item
  Užitné vlastnosti vláken, nití, textilii a kompozita z nich po mechanickém a chemickém působení
  (Technická univerzita v Liberci, 1990) Odvárka, Jaroslav; Horynová, Hana; Kopecká, Olga; Machaňová, Dagmar; Prášil, Miroslav; Schejbalová, Hana; Škudrnová, Emilie; Vik, Michal; Vojtěch, Josef; Katedra chemie a zušlechťování