Makrozátěžové testy a jejich použití pro analýzu finanční stability ekonomik a podniků

Title Alternative:Macro Stress Tests and Their Use in the Analysis of Financial Stability of Economies and Businesses
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá tematikou využití makrozátěžových testů pro strategie nefinančních podniků. V první části jsou uvedeny hlavní charakteristiky zátěžových testů a popis obecného procesu testování. Následuje objasnění základních nástrojů používaných v makrozátěžových testech. Vysvětleny jsou typy testů, možné přístupy k testování, druhy rizik a šoků a proměnné používané v rámci testů. Analytická část obsahuje výsledky makrozátěžových testů zpracovaných Českou národní bankou v roce 2012. Rozboru je podrobena situace nefinančních podniků a domácností, a to především z pohledu úvěrového rizika. Tato analýza zkoumá predikce základního a zátěžového scénáře a tam, kde je to možné, je porovnává s hodnotami reálnými. Provedené vyhodnocení úvěrového rizika ukazuje na stabilitu finančního trhu v České republice. V závěrečné části je hodnocen význam makrozátěžových testů pro finanční a provozní plánování nefinančních podniků, při plánování odbytu zboží, výrobků nebo služeb, ale také při personálním plánování.
Description
117 s., 6 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
financial analysis, finanční analýza
Citation
ISSN
ISBN