Strategický přístup k řízení lidských zdrojů ve vybraných typech organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem na příkladu sektorové mobility financované z veřejných zdrojů

Abstract
Předmětem výzkumu bylo studium organizační transformace opatření na podporu znalostního transferu financovaného z veřejných zdrojů na příkladu schématu Research and Innovation Staff Exchange. Toto schéma, které je součástí programu Horizon 2020, podporuje mezinárodní mezisektorovou spolupráci prostřednictvím výměny pracovníků a sdílení znalostí. Výzkum se zabýval studiem praktické aplikace tohoto schématu na příkladu úspěšně financovaných projektů v letech 2014 2016. Cílem výzkumu bylo identifikovat měřitelné parametry, které by umožnily charakterizovat profil konsorcií úspěšných v tomto schématu. Výzkum byl proveden kombinovanou formou kvalitativní a kvantitativní výzkumné části využívaly převážně metodu analýzy on-line textů. Výsledky výzkumu přispěli k odborné diskusi o organizační transformaci opatření na podporu znalostního transferu a k identifikování specifických jevů spojených s fenoménem tzv. akademického kapitalismu. Získané znalosti mohou být využity jak potenciálními žadateli o podporu v rámci studovaného schématu (pochopením konkurenčního prostředí), tak také Evropskou komisí v rámci evaluace výsledků opatření na podporu znalostního transferu.
The research topic deals with the bottom-up investigation of the Triple Helix model applications based on the example of a specific knowledge transfer mechanism financed from the Horizon 2020 called Research and Innovation Staff Exchange. Scheme promotes international and cross-sector collaboration through exchanging research and innovation staff, and sharing knowledge. Scheme involves organisations from the academic and non-academic sectors The core research question asked how is the scheme implemented by organizational practise in terms of consortium and commercial partners´ profiles. Research was based on the information on successfully funded RISE projects from calls 2014 2016. The research was performed in a combined approach using both quantitative and qualitative research approaches.The research results add to the understanding of organizational transformation of the specific knowledge and Innovation support tools financed by the public funds. Practical application of the new knowledge can be both at the level of future project applicants as well as the funding authority (EU) in terms of evaluation of success of the research scheme and its results.
Description
Subject(s)
Evropská Unie, inovace, lidské zdroje, mobilita, Rámcové programy, sektory, výzkum, znalostní transfer, European Union, Framework Programmes, human resources. innovation, knowledge tranfer, mobility, research, sectors
Citation
ISSN
ISBN
Collections