Charakteristika a proměny tratí Frýdlantských okresních drah

dc.contributorMelanová Miloslava, PhDr. : 55293
dc.contributor.advisorLhotová Markéta, PhDr. Ph.D. : 57576
dc.contributor.authorJanků, Kateřina
dc.date.accessioned2020-02-28T12:57:18Z
dc.date.available2020-02-28T12:57:18Z
dc.date.committed2017-12-16
dc.date.defense2020-01-30
dc.date.submitted2016-12-16
dc.date.updated2020-1-30
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vznikem a vývojem místních drah na Frýdlantsku. Práce se pokouší charakterizovat tři železniční tratě Frýdlantských okresních drah, které byly postaveny na přelomu 19. a 20. století. Pozornost se zaměřuje především na proměny staničních objektů, které jsou významnými nositeli kulturně-historických a technických hodnot. Část práce se věnuje porovnání tratí Frýdlantských okresních drah s jinými místními drahami, současnému stavu objektů a možnostem dalšího vývoje a využití.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the formation and development of local railway in the region Frýdlant. The thesis attempts to characterise the three railway lines of Frýdlant´s district railways, which were built at the turn of the 19th and 20th centuries. The focus is mainly on the transformation of station objects, which are important carriers of culture-historical and technical values. Part of the thesis is devoted to comparing the tracks of the Frýdlant´s district railways with other local lanes, the current status of the objects and the possibilities for further development and use.en
dc.description.mark
dc.format138 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky, Plany, Portrety, Mapy -
dc.identifier.signatureV 202001726
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154564
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonPRAMENY:
dc.relation.isbasedonNárodní archiv, fond Generální inspekce rakouských drah, Vídeň
dc.relation.isbasedonNárodní archiv, fond Ministerstvo železnice, Vídeň
dc.relation.isbasedonNárodní archiv, fond Sbírka staničních kronik
dc.relation.isbasedonNárodní archiv, fond Zemský výbor železniční oddělení
dc.relation.isbasedonStátní oblastní archiv Praha, fond Frýdlantské okresní dráhy
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonLITERATURA:
dc.relation.isbasedonBUFE, Siegfried. Eisenbahnen im Sudetenland. Wuppertal: Eisenbahn-Kurier e. V., 1975. 194 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonCRHA, Ladislav a kol. Raspenava Bílý Potok pod Smrkem: 1900-2000. Praha: SAXI, 2000. 64 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonČADA, Luděk a kol. Úzkorozchodná místní dráha Frýdlant v Čechách Heřmanice. Litoměřice: Vydavatelství dopravní literatury L. Čada, 2000. 127 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonČECH, Richard. Počátky železniční dopravy na severu Čech. In: Ročenka Ještědskojizerského spolku. Liberec: Nakladatelství Petr Polda, 2013, dvanáctý ročník, s. 259- 270.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonFOGL, Miroslav a kol. 100 let trati Frýdlant v Čechách Jindřichovice pod Smrkem. Praha: SAXI, 2002. 64 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonFREIWILLIG, Petr. Technické stavby Frýdlantska: dopravní stavby a objekty, cihlářství a cihelny, zámecký pivovar. Liberec: Národní památkový ústav, 2011. 127 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonJELEN, Miroslav. Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Dokořán, 2009. 159 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonKREJČIŘÍK, Mojmír. Česká nádraží: Architektura a stavební vývoj. I. díl. Litoměřice: Vydavatelství dopravní literatury, 2003. 162 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonKREJČIŘÍK, Mojmír. Po stopách našich železnic. Praha: Nadas, 1991. 279 s.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonPAVLÍČEK, Stanislav. Naše lokálky: Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Dokořán, 2002. 156 s.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectželeznicecs
dc.subjectFrýdlantské okresní dráhycs
dc.subjecttraťcs
dc.subjectnádražícs
dc.subjectstanicecs
dc.subjectstaniční budovacs
dc.subjectzastávkacs
dc.subjectskladištěcs
dc.subjectvodárnacs
dc.subjectvýtopnacs
dc.subjectčekárnacs
dc.subjectrailwayen
dc.subjectFrýdlant´s district railwaysen
dc.subjecttracken
dc.subjectstationen
dc.subjectstationen
dc.subjectstation buildingen
dc.subjectstopen
dc.subjectwarehouseen
dc.subjectwater stopen
dc.subjectlocomotive sheden
dc.subjectwaiting roomen
dc.titleCharakteristika a proměny tratí Frýdlantských okresních drahcs
dc.titleThe characteristic and transformations of the Frýdlant´s district railwaysen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineHIS
local.degree.programmeHistorické vědy
local.degree.programmeabbreviationN7105
local.department.abbreviationKHI
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000661
local.identifier.stag35771
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06634197
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1726
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.katerina.janku1.pdf
Size:
44.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Janku_pos_ved.doc
Size:
751 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Janku_pos_opon.doc
Size:
129.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP