Fyziologický komfort automobilových sedaček

Title Alternative:Fyziologický komfort automobilových sedaček
Abstract
Diplomová práca je zameraná na zistenie fyziologického komfortu sedenia v automobiloch a návrh optimálneho riešenia vyhrievania autosedačky na základe experimentálneho vyhodnotenia. Sú tu opísané všetky vplyvy pôsobiace na telo sediaceho človeka počas jazdy v automobile, pretože cez sedačku automobilu je vnímaná celá rada fyziologických podnetov.Prvá, rešeršná časť pojednáva o kvalite a fyziologickom komforte sedenia v automobilovej sedačke a mapuje súčasný stav technológií ich výroby v rámci ponuky trhu, zloženie autosedačiek a pojednáva o najnovších súčasných trendoch, ktoré zabezpečujú uspokojenie aj tých najnáročnejších zákazníkov.
This Master´s Thesis elaborates a physiological comfort of sitting in a vehicle seat. It focuses on thermophysiological comfort of sitting in an automobile and suggests an optimal solution of heating systems included in a vehicle seat.Its first theoretical part defines comfort, kinds of comfort and physiological comfort that affects a human body while sitting in a car seats.It conducts a survey on current trends in seats manufacturing, usage of modern technologies and systems aimed to reach the most optimal physiological comfort.
Description
Subject(s)
X-Sensor, kontaktní tlak, kritická teplota, fyziologický komfort, XSensor, Contact pressure, Critical temperature, Physiological comfort
Citation
ISSN
ISBN