Využití artefiletiky ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ praktické a speciální

Title Alternative:Usage of art therapy in art education in the Primary school for children withspecial needs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Summary The theoretical part defines the term of mild mental retardation and discusses artefiletic methods at applied arts lessons at practical and special elementary schools. It presents a contemporary trend in applied arts lessons as an initial point for artefiletic disciplines. It refers to the founder of this art movement Jan Slavík who defines necessary parts for artefiletics and differences between typical applied arts lessons and artefiletic ones. It also deals with suitable deduction of applied arts rows with artefiletic topics for students with mild mental retardation.The practical part deals with qualitative summary of findings gathered by analysis of students art works and approaches to given applied arts tasks. Kazuistics aims at income of artefiletics to students with mild mental retardation. Gathering of information and data and their subsequent analysis could show the suitability and meaningfulness of integration of artefiletic methods and applied arts rows into applied arts lessons. It also deals with one question ?What is the best way of realizing reflexive, creative and experiential education at applied arts lessons of students with mild mental retardation in harmony with key competences and expected outcomes of Framework Education Programme for Elementary Education  ? attachement refering to education of students with mild mental retardation??
AnotaceTeoretická část vymezuje pojem lehká mentální retardace a zabývá se artefiletickými metodami v návaznosti na výtvarnou výchovu na 1. stupni ZŠ praktické a speciální. Představuje současný trend ve výtvarné výchově jako výchozí bod pro artefiletické disciplíny. Odkazuje na zakladatele tohoto výtvarného směru Jana Slavíka. Který vymezuje, jak se artefilatika liší od klasické výtvarné výchovy a jaké složky jsou pro artefiletiku nepostradatelné. Dále se zabýváme vhodným vyvozením výtvarných řad s artefiletickou tématikou pro žáky s lehkým mentálním postižením.V praktické části se zabýváme kvalitativním souhrnem poznatků, získaných analýzou výtvarných prací a přístupů žáků k výtvarným úkolům. Kazuistiky se zaměřují na přínos artefiletiky pro žáky s lehkým mentálním postižením. Sběr informací a dat a jejich následná analýza nám může poukázat na vhodnost a smysluplnost začlenění artefiletických metod a výtvarných řad do výtvarné výchovy. Zabýváme se také otázkou ,,Jak nejlépe realizovat reflexivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání ve výtvarné výchově žáků s mentálním postižením v souladu s klíčovými kompetencemi, očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu s přílohou LMP?.
Description
katedra: KPV; rozsah: 107 s. Přílohy 13 s.
Subject(s)
mild mental retardation, practical and special elementary schools, reflexive, framework education programme for elementary education attachement refering to education of students with mild mental retardation, reflexivní, rámcový vzdělávací program, artefiletics, applied arts row, applied arts lessons, creative and experiential education, key competences, expected outcomes, základní škola praktická a speciální, artefiletika, výtvarná řada, výtvarná výchova, lehká mentální retardace, tvořivé a zážitkové vzdělávání, klíčové kompetence, očekávané výstupy
Citation
ISSN
ISBN