Majetková trestná činnost

Title Alternative:Property Criminal Activity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis dealt with the problem of property criminal activity in region Liberec. This work is based on current unsatisfactory development and status of Property criminal in Czech Republic. The work is divided on three main parts ? theoretical, practical and final.Theoretical part describes criminological analysis of criminal act, criminal act dividing and their development, criminals and their personality with personality characteristic. This work analyzed property criminal activity and showed the nature of property criminal prevention. The work was made with the help of expert resources presentation.Practical part is about research its point was to document criminals basic personality characteristics and total criminality in region Liberec. This part with the help of analysis found out personal documentation, social and economic differences of 80 criminals of property criminal activity and also with the help of statistical data analysis described the property criminal activity, the changes and specification in Czech Republic during 2005 ? 2008.Final part analysed all recorded information. The results showed total dynamic changes in the development of property criminal activity in the Czech Republic and in the region Liberec. This results went in concreet suggested measure in question of property criminal activity.
Bakalářská práce se zabývala problematikou majetkové trestné činnosti v okrese Liberec a vycházela ze současného neuspokojivého vývoje a stavu majetkové kriminality v České republice. Práci tvořily tři hlavní části ? teoretická, praktická a závěrečná.Teoretická část práce pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala kriminologický a kriminalistický rozbor trestného činu, dělení trestných činů a jejich vývojová stádia, dále popisovala pachatele trestného činu, jeho osobnost a osobnostní rysy, analyzovala majetkovou trestnou činnost a objasňovala podstatu prevence majetkové trestné činnosti.Praktická část práce byla věnována průzkumu, jehož cílem bylo zdokumentovat základní charakteristiku osobnosti pachatelů majetkové trestné činnosti a celkovou majetkovou kriminalitu v okrese Liberec. Tato část zjišťovala pomocí analýzy spisové dokumentace osobnostní, sociální i ekonomické rozdíly celkem 80 pachatelů majetkové trestné činnosti a zároveň pomocí analýzy statistických údajů popisovala majetkovou trestnou činnost, její proměny a specifikace v ČR v období let 2005-2008.Závěrečná část práce celkově vyhodnocovala všechny zjištěné informace. Výsledky ukazovaly celkové dynamické změny ve vývoji majetkové trestné činnosti v ČR a v Libereckém kraji a vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti problematiky majetkové kriminality.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 93 s. (131 917 znaků)
Subject(s)
crime, perpetrator of criminal act, property criminal activity, prevention of property criminal activity, crimes against property, trestný čin, pachatel trestného činu, majetková trestná činnost, prevence majetkové trestné činnosti, trestné činy proti majetku
Citation
ISSN
ISBN