Změny v personální politice firem s ohledem na globální ekonomické změny

Title Alternative:Changes of the personnel politics in the companies with the reference to the global economic changes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Global changes in the economic environment compel the companies which want to succeed even in an increasingly challenging, turbulently globalized market to make internal changes. These changes concern not only material, financial and information resources but primarily human resources. Without properly functioning human activities it would not be possible to make full use of the other resources. Perfectly mastered instruments of personnel policy contribute to reduction of costs and thereby to increase of competitiveness of every single company. Nowadays HR is faced with maintaining motivation in contrast with the reality of economic recession in some sectors. It is the content of this diploma thesis to compare HR actions recently implemented within a multinational automotive company. Different conception of the necessary actions is demonstrated by the choice of monitored subjects from the Czech Republic, USA and Germany. The aim of this thesis is to line up different types of possible actions applied towards personnel with regard to cultural and social influences of the parent countries of individual subjects. The thesis also investigates apprehension and attitudes to those actions by the employees themselves
Globální změny v ekonomickém prostředí nutí společnosti, které chtějí obstát i na stále náročnějším turbulentním globalizovaném trhu, ke změnám interním. Změny se týkají nejenom materiálních, finančních či informačních zdrojů, ale hlavně zdrojů lidských. Bez řádně fungující lidské činnosti by nebylo možno ostatní zdroje plně využít. Bezchybně zvládnuté nástroje personální politiky přispívají ke snižování nákladů a tím i ke zvyšování konkurenceschopnosti každé jedné společnosti. V současné době se personalisté potýkají s udržením motivace s ohledem na realitu hospodářské recese v některých odvětvích. Obsahem této diplomové práce je porovnání právě provedených personalistických kroků v rámci jednoho nadnárodního holdingu v automobilovém průmyslu. Rozdílné pojetí potřebných opatření je deklarováno výběrem sledovaných subjektů - z České republiky, U.S.A. a Německa. Cílem této diplomové práce je podchytit různé typy možných aplikovaných opatření směrem k personálu, s ohledem na kulturně-sociální vlivy mateřských zemí jednotlivých subjektů. Součástí práce je i prošetření vnímání a postojů k zavedeným opatřením ze strany zaměstnanců samotných.
Description
katedra: KPE; rozsah: 75
Subject(s)
automobile industry, cost reduction, global economic changes, human resources management, motivation of the staff, automobilový průmysl, globální ekonomické změny, motivace zaměstnanců, řízení lidských zdrojů, snižování nákladů
Citation
ISSN
ISBN