Alokace nákladů a její vliv na dosahování nákladových úspor podniku

dc.contributorJansová Gabriela, Ing.
dc.contributor.advisorHojná Radana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKarlas, Michal
dc.contributor.otherSkrbek Jan, doc. Ing. Dr. Skolitel : 54839
dc.contributor.otherŠtočková Hana, Ing. Konzultant : 55137
dc.contributor.otherPur David, Ing. Konzultant2 : 61632
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-07-28T09:34:56Z
dc.date.available2018-07-28T09:34:56Z
dc.date.committed2018-5-31
dc.date.defense2018-1-30
dc.date.submitted2016-10-31
dc.date.updated2018-7-3
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tradičními a moderními přístupy k alokaci nákladů. Teoretická část práce poskytuje podrobný úvod do problematiky nákladů spolu se základními východisky nákladových kalkulací. V praktické části diplomové práce je nejprve podrobně analyzován stávající kalkulační systém vybrané společnosti založený na přirážkových kalkulacích s rozvrhovou základnou. Ve druhé části praktické práce je pak navržen alternativní postup při provádění kalkulací pomocí metody ABC, resp. kalkulací podle aktivit, za účelem dosažení přesnější alokace nákladů a zjištění možných nákladových úspor. V samotném závěru diplomové práce je provedena komparace výsledků obou zmíněných kalkulačních nástrojů, ze které vzešlo konečné doporučení pro vybranou společnost.cs
dc.description.abstractThe title of this diploma thesis is Cost Allocation and Its Influence on Achieving Cost Savings of a Company. It deals with conventional and modern approaches to a cost allocation. There is a detailed introduction to the topic of costs and basic characteristics of cost calculations. The practical part of the thesis is firstly about thorough analysis of current cost calculation system of the chosen company based on conventional costing. Secondly there is a proposal of alternative process of cost calculations based on ABC method in order to achieve cost savings. Results of both mentioned approaches are compared. There is a given recommendation to the company at the end of this diploma thesis.en
dc.description.mark
dc.format101 s. (137 075 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/26506
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonFIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Manažerské účetnictví. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-743-0.
dc.relation.isbasedonPOPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5773-5.
dc.relation.isbasedonKRÁL, Bohumil, et al. Manažerské účetnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.
dc.relation.isbasedonHRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Praha: GRADA Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2471-3.
dc.relation.isbasedonDRURY, Colin. Cost and management accounting. 8th ed. Andover: Cengage Learning, 2012. ISBN 14-080-6431-6.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAlokace nákladůcs
dc.subjectmanažerské účetnictvícs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectmoderní kalkulacecs
dc.subjectnákladové kalkulacecs
dc.subjecttradiční kalkulacecs
dc.subjectvztahová veličinacs
dc.subjectConventional costingen
dc.subjectcostsen
dc.subjectcost allocationen
dc.subjectcost calculationsen
dc.subjectcost driveren
dc.subjectmanagement accountingen
dc.subjectmodern costingen
dc.titleAlokace nákladů a její vliv na dosahování nákladových úspor podnikucs
dc.titleCost Allocation and Its Influence on Achieving Cost Savings of a Companyen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag35183
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_KARLAS.pdf
Size:
3.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_DP_2018__Karlas.pdf
Size:
356.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Karlas_OP.pdf
Size:
123.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP