Odhad funkce intenzity procesu vláken - simulační studie

Title Alternative:Estimation of Intensity Function of a Fiber Process - Simulation Study
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská diplomová práce se zabývá numerickou aproximací funkce délkové intenzity vlákenného procesu neparametrickou metodou jádrového odhadu s následným proložením rovinou minimálního kontrastu. V rámci vlastního řešení definujeme a naprogramujeme odpovídající simulační model procesu vláken, stanovíme jeho teoretickou funkci intenzity a určíme způsoby komparace s rovinou minimálního kontrastu. Následně proběhne dostatečné množství simulačních experimentů při postupných změnách jednotlivých vstupních parametrů, statistické zpracování výsledků a porovnání absolutních/relativních chyb. V závěru práce shrneme vliv konfigurace generování vzorků vláken a doporučíme konkrétní nastavení pro vlastní jádrový odhad. Cílem studie je dosáhnout co možná nejpřesnějšího odhadu funkce délkové intenzity. Praktické využití si lze představit například při zjišťování nehomogenity nanovláken.
Description
57 s., 4 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
simulation models, simulační modely
Citation
ISSN
ISBN