Akustická clona

Abstract
Diplomová práce se věnuje akustické cloně, která se svým tvarem přizpůsobuje danému charakteru zvukového zdroje. Smýšlené umístění je hlavně v opuštěných budovách, ve kterých v posledních letech vznikly kulturní místa, jenž pořádají různorodé umělecké nebo hudební vystoupení a samotný prostor není pro takovouto činnost přizpůsoben. Projekt má pomocí své transformující se struktury a celkovému designu napomoct zvukovému projevu a přizpůsobit se konkrétní potřebě představení.
This master thesis is dealing with the acoustic shutter which with own shape adapts to the character of the sound source. Fictive location is mainly in abandoned buildings, where cultural sites have been created in recent years and also where various artistic or musical performances are held and just the place is not suitable for this purpose. This project through its transforming structure and whole design should be helpful with an acoustic speech and also should adapt to the specific needs of the performance.
Description
Subject(s)
akustika, akustická clona, parametrický design, opuštěné stavby, deformace, tesselace, Fibonacci, voronoi, acoustic, acoustic shutter, parametric design, abandoned buildings, deformation, tessellation, Fibonacci, voronoi
Citation
ISSN
ISBN