Komunikační strategie vybrané firmy

dc.contributorBartošová Květoslava, Ing.
dc.contributor.advisorŠvandová Zuzana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKučerová, Lucie
dc.contributor.otherSkolitel : 54781 Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 60434 Öhm Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64404 Rak Adam, Mgr.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-07
dc.date.defense2015-06-16
dc.date.submitted2014-10-31
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace společnosti Red Bull Česká republika s. r. o. Společnost Red Bull vyrábí jeden z nejznámějších energetických nápojů světa a je známá pořádáním nejrůznějších eventů. Cílem je zhodnotit komunikační aktivity společnosti, především vliv event marketingu na zákazníka a následně navrhnout možné změny. První část práce se zabývá teoretickými východisky marketingu a marketingové komunikace. Pozornost je věnována především komunikačnímu mixu a event marketingu. V následující, praktické části, je popsána situace na českém trhu energetických nápojů, představena samotná společnost a její marketingový a především komunikační mix. Závěrem je provedena analýza komunikační strategie společnosti, která se opět zaměřuje hlavně na event marketing, a z níž vychází závěrečná doporučení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issues of marketing communication of the Red Bull Czech Republic, Ltd company. The Red Bull company produces one of the world's best known energetic drinks and it is known for making various events. The objective is to evaluate communication activities of the company, mainly the influence of event marketing onto the customer and then to propose possible changes. The first part deals with the theoretical resources of marketing and marketing communication. The attention is mainly focused on communication mix and event marketing. In the following practical part, the situation on the Czech energetic drinks market is described, the company itself, its marketing and mainly communication mix is introduced. The analysis of the company's communication strategies, which is again aimed at event marketing, is made and from that the final suggestions ensue.en
dc.description.mark
dc.format87 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 2
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24832
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonVYSEKALOVÁ, J., et al. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4843-6.
dc.relation.isbasedonFREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy 3. 0. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-237-6.
dc.relation.isbasedonDE PELSMACKER, P., M. GEUNES a J. VAN DEN BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1.
dc.relation.isbasedonPŘIKRYLOVÁ, J. a H. JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.
dc.relation.isbasedonŠINDLER, P. Event marketing. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0646-6.
dc.relation.isbasedonKOTLER, P., G. ARMSTRONG, V. WONG and J. SAUNDERS. Principles of Marketing. 5th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2008.
dc.relation.isbasedonISBN 978-0-273-71156-8.
dc.relation.isbasedonSCOTT D. M. The new rules of marketing and PR. 3rd ed. Hoboken: John Wiley and Sones, 2011. ISBN 978-1-118-02698-4.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz)
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectMarketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectkomunikační strategiecs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectevent marketingcs
dc.subjectmarketingové komunikační nástrojecs
dc.subjectRed Bullcs
dc.subjectMarketing communicationen
dc.subjectCommunication mixen
dc.subjectCommunication strategyen
dc.subjectMarketingen
dc.subjectEvent marketingen
dc.subjectMarketing communication toolsen
dc.subjectRed Bullen
dc.subject.verbismarketingová komunikacecs
dc.titleKomunikační strategie vybrané firmycs
dc.titleCommunication Strategy of a Specific Companyen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag30899
local.identifier.verbis484796
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:10:12cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Lucie_Kucerova.pdf
Size:
8.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_Kucerova.pdf
Size:
1.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Kucerova.pdf
Size:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
41.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP