Hospodaření podnikatelských subjektů v době koronavirové krize

Abstract
Cílem diplomové práce je pomocí zvolených nástrojů zhodnotit finanční výkonnost podnikatelských subjektů před a během koronavirové krize. Na základě finančního zdraví je vyhodnocen dopad pandemie na hospodaření podnikatelských subjektů, který diskutuje o příležitosti a hrozbě vyplývající z pandemie koronaviru. Teoretická část diplomové práce věnuje v úvodu pozornost teoretickým aspektům krize a úloze státu v krizovém období. Další teoretická pasáž klade důraz na finanční řízení v době krize, finanční výkonnost a metody měření finanční výkonnosti. Teoretickou část poté uzavírá průběh systémové krize COVID-19 spolu s jejími dopady, na které navazují vládní programy na pomoc podnikatelskému sektoru. Praktická část se zabývá hospodařením vybraných podnikatelských subjektů, které je zkoumáno vybranými nástroji finanční analýzy. V závěru praktického úseku jsou zkompletovány získané poznatky a diskutován dopad pandemie do hospodaření podnikatelských subjektů.
The aim of this diploma theses is to analyse financial performance of two various companies before and during the COVID-19 crisis. Based on each company´s financial health, the theses also analyses an impact of the pandemic on economic activities of said companies whether it meant an opportunity or a threat. Firstly, the theoretical section of the theses is focused on theoretical aspects of the crisis and the role of the state in crisis period. The next part of the theoretical section aims on financial management, financial performance and methods of efficiency measurement of enterprises during the COVID-19 crisis. The last part of theoretical section is centred around a development of the systemic crisis and its impacts which are followed by characterization of government restitution measures. The practical section of the theses is then focused on chosen companies´ financial performances that are then evaluated by various financial analysis tools. The final part of practical section of the theses summarizes gained insights and evaluates impact of the pandemic on financial performances of chosen companies.
Description
Subject(s)
Krize, pandemie COVID-19, stát v krizovém období, krizová opatření, hospodaření v době krize, státní podpora, dopady koronavirové krize, finanční výkonnost, příležitosti a hrozby, Crisis, COVID-19 pandemic, state in crisis period, restitution measures, economic activities in crisis period, state support, impact of covid crisis, financial performance, opportunities and threats
Citation
ISSN
ISBN