Public relations vybrané firmy

dc.contributorChládková Pavla, Ing.
dc.contributor.advisorŠvandová Zuzana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPenzešová, Lenka
dc.contributor.otherSkolitel : 54965 Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 55503 Ortová Martina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65253 Zaplatílková Anna, Ing.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2016-02-02
dc.date.submitted2015-10-30
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou public relations společnosti E-commerce Holding, a.s. Tato firma působí na trhu od roku 2014 a sdružuje síť několika specializovaných e-shopů. Jejím cílem je dosáhnout společné platformy pro jednotlivé e-shopy, která funguje jako centrální nákup a vzájemně sdílí jednotné know-how, logistiku a marketingové strategie. Cílem práce je identifikovat jednotlivé nástroje interního a externího public relations, zhodnotit je a navrhnout případná opatření či doporučení. První část se zabývá teoretickými východisky marketingu, marketingové komunikace a především teorie public relations. V následující praktické části je analyzován současný stav PR aktivit ve firmě vzhledem k interním a externím cílovým skupinám a navrženy případná doporučení. Následuje dotazníkové šetření, zkoumající povědomí zaměstnanců o PR aktivitách ve firmě a jejich nazírání na ně, z něhož vychází závěrečné návrhy pro firmu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issues of public relations of the E-commerce Holding, a.s. company. This company has been operating on the market since year 2014 and associating together a network of several specialized e-shops. It aims is to achieve a common platform for owned e-shops which acts as a central purchasing with sharing particular know-how, logistics and marketing strategies. The objective is to identify the variol tools of internal and external public relations, evaluate it and propose prospective measures or recommendations. The first part deals with the theoretical basis of marketing, marketing communication and especially with the theory of public relations. In the following practical part, the current situation of the PR activities of the company is analyzed, due to internal and external public. The following is a survey examining employee awareness of the PR activities of the company and empolyees looking at them. From that the final suggestions ensue.en
dc.description.mark
dc.format91 s. (118 746 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23701
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonSVOBODA, Václav. Public Relations moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0564-8.
dc.relation.isbasedonL´ETANG, Jacquie. Public Relations: Základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-596-7.
dc.relation.isbasedonKOTLER, Philip. a Kevin Lane KELLER. Marketing Management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
dc.relation.isbasedonFTOREK, Jozef. Public Relations a politika. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3376-0.
dc.relation.isbasedonKARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
dc.relation.isbasedonSCOTT, David Meerman. The new rules of marketing and PR. New Jersey: John Wiley&Sons, 2007. ISBN 978-0-470-11345-5.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze článků ProQuest. (knihovna.tul.cz)
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingový komunikační mixcs
dc.subjectpublic relationscs
dc.subjectPR nástrojecs
dc.subjectinterní PRcs
dc.subjectexterní PRcs
dc.subjectE-commerce Holdingcs
dc.subjectascs
dc.subjectThe diploma thesis deals with the issues of public relations of the E-commerce Holdingen
dc.subjecta.s. company. This company has been operating on the market since year 2014 and associating together a network of several specialized e-shops. It aims is to achieve a common platform for owned e-shops which acts as a central purchasing with sharing particular know-howen
dc.subjectlogistics and marketing strategies. The objective is to identify the variol tools of internal and external public relationsen
dc.subjectevaluate it and propose prospective measures or recommendations. The first part deals with the theoretical basis of marketingen
dc.subjectmarketing communication and especially with the theory of public relations. In the following practical parten
dc.subjectthe current situation of the PR activities of the company is analyzeden
dc.subjectdue to internal and external public The following is a survey examining employee awareness of the PR activities of the company and empolyees looking at them From that the final suggestions ensueen
dc.subject.verbiscommunication in marketingen
dc.titlePublic relations vybrané firmycs
dc.titlePublic relations of selected companyen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33543
local.identifier.verbiskpw06489702
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:15cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Public_relations_vybrane_firmy__Penzesova.pdf
Size:
2.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Penzesova_VP.pdf
Size:
871.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Penzesova_OP.pdf
Size:
1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
12.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
udaje_o_kvalifikacni_praci.pdf
Size:
48.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP