Chování spotřebitele v sektoru bankovních služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Předmětem bakalářské práce je chování spotřebitele v sektoru bankovních služeb. Hlavním tématem dané oblasti jsou bankovní produkty pro mladé lidi, především studenty, se zaměřením na jejich spokojenost s využitím těchto služeb. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá teoretickými východisky, jako je například spotřebitel, chování spotřebitele, zákazník, služby, nákupní chování či bankovnictví a bankovní služby. Druhá část práce je zaměřena na rozbor institucí nabízející bankovní služby v rámci studentských účtů. Studentské účty bývají ušetřené o některé poplatky, tak aby si je mohl dovolit každý student. Dále pak analýza spokojenosti studentů s využíváním bankovních produktů za pomoci dotazníkového šetření a následné vyhodnocení dané problematiky.
The subject of this thesis is consumer behaviour in the banking services sector. The main theme are banking products for young people, especially students, focusing on their satisfaction with these services. The thesis is divided into two main parts. The first part of this thesis deals with theoretical basis, such as consumers, consumer behaviour, customers, purchase behaviour and banking services. The second part focuses on the analysis of institutions offering banking services within the student accounts. Student accounts are discounted and may be completely free of charge so that every student might afford it. The most important part of the thesis is analysis and evaluation of student satisfaction with the banking products. The Analysis was conducted by questionnaire survey.
Description
Subject(s)
Spotřebitel, spotřebitelské chování, nákupní chování, služby, bankovní služby, consumer, consumer behaviour, purchase behaviour, services, banking services
Citation
ISSN
ISBN