Grafomotorika dětí předškolního věku

dc.contributor
dc.contributor.advisorLüftnerová Iva, Mgr. : 64102
dc.contributor.authorŠvarcová, Veronika
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherVrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2018-11-19T14:46:24Z
dc.date.available2018-11-19T14:46:24Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-6-15
dc.date.submitted2017-4-3
dc.date.updated2018-7-3
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá grafomotorikou dětí v předškolním věku. Konkrétně řeší, jakým způsobem jsou děti v mateřských školách připravovány v oblasti grafomotoriky a zda je rozvoj dostatečný k tomu, aby byly děti na konci předškolního věku připraveny na psaní. V práci je popsán i vývoj dítěte předškolního věku, který je také úzce spojen s grafomotorikou. Jsou zde stanoveny obecné pracovní návyky při kreslení a psaní, které je nutné dodržovat a také je popsán vstup dítěte do školy. K vytvoření analýzy a k určení platnosti či neplatnosti hypotéz byly použity výsledky z dotazníkového šetření, které bylo prováděno u učitelek mateřských škol a pedagogů základních škol. Dotazníkové šetření bylo podloženo pozorováním prováděném v mateřských školách. Výsledky jsou graficky zpracovány a slovně komentovány.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the graphomotorism of pre-school children. In particular, it solves the how children in kindergartens are prepared in this graphomotoric field, and whether the development is enough sufficient for children to be ready to write at the end of their pre-school age. The thesis also describes the development of a child of pre-school age, which is also closely associated with graphomotoric. Some general working habits are set in drawing and writing, that should be followed and the child's school admission is described. For the analysis and the validity or invalidity of the hypotheses, the results of the questionnaire survey were used. The results were conducted by nursery school teachers and primary school teachers, were used. The questionnaire survey was supported by the observation at kindergartens. The results are graphically processed and verbally commented.en
dc.description.mark
dc.format75 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/32425
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V., 2006. Rozvoj grafomotoriky: Jak rozvíjet kreslení a psaní. 1. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-0977-1
dc.relation.isbasedonBEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V., 2007. Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. 1. vyd. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1829-0
dc.relation.isbasedonKUTÁLKOVÁ, D., 2010. Jak připravit dítě do 1. třídy: obratnost a kresba, smyslové vnímání, řeč a početní představy, výchova, školní zralost a její posouzení. 2., dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3246-6
dc.relation.isbasedonŘÍČAN, P., 2014. Cesta životem. 3. přeprac. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0772-6
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, M., 1997. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-3172
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectdítěcs
dc.subjectgrafomotorikacs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectpsanícs
dc.subjectúchop psacího náčinícs
dc.subjectgraphomotorismen
dc.subjectgrip of writingen
dc.subjectchilden
dc.subjectpre-school ageen
dc.subjectwritingen
dc.titleGrafomotorika dětí předškolního věkucs
dc.titleGraphomotory of Preschool Childrenen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000554
local.identifier.stag36217
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.veronika.svarcova..pdf
Size:
4.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Svarcova.pdf
Size:
888.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP