Deficity dílčích funkcí u dětí předškolního věku

Title Alternative:Deficiencies of Partial Functions among Pre-School Children
dc.contributor.advisorPalounková, Zuzana
dc.contributor.authorJurášová, Ludmila
dc.date2010
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2010-04-28
dc.date.defense2010-06-15
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2009-03-20
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 72 s., 14 s. obr. přílohcs
dc.description.abstractThe bachelor work deals with the deficiencies of partial function problems. The main point is to find out the state of each partial function of children before starting school attendance. Theoretical part of the work follows the ontogenesis of children from prenatal period to pre-school period, it also solves school maturity and school attendance postponement. Moreover the bachelor work deals with partial functions, whose deficiences can be predictors of specific learning difficulties and behavior disorder development. Practical part of the bachelor work presents the results of deficiencies of partial function research of the children specific sample. It investigates and compares level of every partial function before and after B. Sindelarova´s reeducation programme Předcházíme poruchám učení (Specific learning difficulties prevention). It aim is to prove the efficiency of the method. The control examination results showed that deficient children partial functions at major part of the children had got better due to the consistent support and stimulation.en
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou deficitů dílčích funkcí. Hlavním cílem je zjistit stav jednotlivých dílčích funkcí u dětí před nástupem povinné školní docházky. Teoretická část práce je věnována vývoji dítěte od prenatálního období až po předškolní období, školní zralosti a odkladu školní docházky. Dále se zabývá dílčími funkcemi, jejichž deficity mohou být prediktory vzniku specifických poruch učení a chování. Praktická část bakalářské práce prezentuje výsledky šetření deficitů dílčích funkcí u vybraného vzorku dětí. Zjišťuje a porovnává úroveň jednotlivých dílčích funkcí před a po použití programu reedukace B. Sindelarové Předcházíme poruchám učení, s cílem ověřit účinnost této metody. Výsledky kontrolního šetření prokázaly, že pravidelnou a důslednou podporou a stimulací došlo u většiny dětí ke zlepšení v oslabených dílčích funkcích.cs
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6446
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectpartial function deficiencesen
dc.subjectB. Sindelarova´s methoden
dc.subjectpreventionen
dc.subjectspecific learning difficultiesen
dc.subjectreeducation programmeen
dc.subjectspecific learning difficulties diagnosticsen
dc.subjectscreeningen
dc.subjectdeficity dílčích funkcícs
dc.subjectmetoda B. Sindelarovécs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectspecifické poruchy učenícs
dc.subjectreedukační programcs
dc.subjectdiagnostika specifických poruch učenícs
dc.subjectscreeningcs
dc.subject.verbislearning disabilitiesen
dc.titleDeficity dílčích funkcí u dětí předškolního věkucs
dc.title.alternativeDeficiencies of Partial Functions among Pre-School Childrenen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag17400
local.identifier.verbis447393
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:00:45cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika předškolního věkucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_17400.pdf
Size:
6.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce