Trangenders - změna pohlaví a následné začlenění do společnosti

dc.contributor
dc.contributor.advisorVáclavíková Lenka, PhDr. Ph.D. : 54999
dc.contributor.authorKalvová, Šárka
dc.date.accessioned2020-11-12T11:15:46Z
dc.date.available2020-11-12T11:15:46Z
dc.date.committed2020-4-30
dc.date.defense2020-06-22
dc.date.submitted2019-4-1
dc.date.updated2020-6-26
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou transsexuality a zapojení lidí z této menšiny do společnosti. Cílem této práce je upozornit na úskalí v životě lidí procházející změnou pohlaví a jak tyto překážky působí na jejich osobní i veřejný život. Rovněž se věnuje vymezení procesu změny pohlaví. Mimo jiné je v této práci věnována i část, která se zaměřuje na transsexualitu v historii a její pojetí v rámci identity a genderu. Závěr je věnován rozboru dvou výzkumů, které statisticky shrnují, jak se transsexuální osoby cítí v českém i evropském prostředí. Také potvrzují některé potíže, které jsou teoreticky probírána.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of transsexuality and the involvement of people from this group into society. The aim of this work is to draw attention to the problems in the lives of people undergoing gender change and how these problems affect their personal and public life. The work also describes the process of gender change. Among other things, this work focuses on transsexuality in history and its concept within identity and gender. The conclusion of the thesis is devoted to the analysis of two surveys, which statistically summarize how transsexual people feel in the Czech Republic and European environment. They also confirm some of the problems that are theoretically discussed.en
dc.description.mark
dc.format60 s.
dc.format.extentžádné
dc.identifier.signatureV 202002266
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158040
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonCURRAN, D., J., RENZETTI, C., M., Ženy, muži a společnost, 1. vyd., Praha, Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0525-2.
dc.relation.isbasedonSTRYKER, S., WHITTLE S., The Transgender Studies Reader, New York, Taylor & Francis Ltd, 2006,
dc.relation.isbasedonISBN: 9780415947091.
dc.relation.isbasedonFIFKOVÁ, Hana a kol. 2008. Transsexualita a jiné poruchy identity. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1696-1.
dc.relation.isbasedonFAFEJTA M. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Větrovany: Jan Piskiewicz, 2004. ISBN 80-86768-06-6.
dc.relation.isbasedonGAGNE, P., TEWKSBURY, R., MCGAUGHEY, D., 1997. Coming Out and Crossing Over: Identity Formation and Proclamation in a Transgender Community. Gender and Society, str. 11, 478-508.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectGendercs
dc.subjectidentitacs
dc.subjecttranssexualitacs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectdiskriminacecs
dc.subjectzměna pohlavícs
dc.subjectGenderen
dc.subjectIdentityen
dc.subjectTranssexualityen
dc.subjectSocietyen
dc.subjectDiscriminationen
dc.subjectSex changeen
dc.titleTrangenders - změna pohlaví a následné začlenění do společnostics
dc.titleTransgenders - Gender Change and Successive Integration into Societyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineGE-HU
local.degree.programmeGeografie
local.degree.programmeabbreviationB1301
local.department.abbreviationKFL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000311
local.identifier.stag39647
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06668681
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2266
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_kalvova_sarka.pdf
Size:
898.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
KAVLVOVA_pos_vedouci.pdf
Size:
702.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kalvova_pos_oponent_2020.doc
Size:
747.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kalvova_obhajoba.pdf
Size:
263.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP